Extreme Dbz Updates

a photo đã được thêm vào: **Bardock** hơn một năm qua by KEISUKE_URAHARA
a video đã được thêm vào: The History Of Frieza Explained hơn một năm qua by KEISUKE_URAHARA
a video đã được thêm vào: 5 Fun Things bạn Didn't Know About Frieza - Frieza's Mother & More! hơn một năm qua by KEISUKE_URAHARA
a video đã được thêm vào: 10 Awesome Facts On Frieza hơn một năm qua by KEISUKE_URAHARA
a comment was made to the poll: What ssj level is better? hơn một năm qua by blueflame007
a wallpaper đã được thêm vào: Goku and Bardock hơn một năm qua by I-Luv-L
a link đã được thêm vào: Goku bio hơn một năm qua by I-Luv-L
a link đã được thêm vào: Vegeta bio hơn một năm qua by I-Luv-L
a poll đã được thêm vào: What ssj level is better? hơn một năm qua by Marai-ssj5