EXO Updates

a photo đã được thêm vào: Chen💖 cách đây 2 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: CHEN 첸 '사라지고 있어 (Last Scene)' MV cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: (SUHO) - Call me a Freak (진검승부 OST) [Live Clip] cách đây 3 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: XIUMIN 시우민 'Brand New' MV cách đây 4 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: Bad Prosecutor Teaser cách đây 4 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: XIUMIN 시우민 'Brand New' Mood Sampler cách đây 4 tháng by Dogpaws
an answer was added to this question: Who's your bias in exo? cách đây 6 tháng by joselynsuarez24
a video đã được thêm vào: (An Unfamiliar Day) - 첸 (CHEN) │ 닥터로이어 OST cách đây 7 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: (CHEN) - ( Doctor Lawyer OST Part.2) [MV] cách đây 7 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: 파도 소리 들으면서🌊 오손도손🤍 | 'Grey Suit' ONEDAY CAFÉ EVENT Behind cách đây 8 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: EXO 엑소 '2022 Debut Anniversary người hâm mộ Event : EXO' Behind The Scenes cách đây 8 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: 청량하면서도 시크한😎🌊 | MONTBLANC X ESQUIRE Photoshoot Behind cách đây 9 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: SUHO 수호 'Hurdle' MV cách đây 9 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: !♡ Character Teaser #EXO’sTraveltheWorldonaLadder cách đây 9 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: SUHO 수호 'Grey Suit' MV Reaction (feat.KAI) cách đây 9 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: (ENG) EXO Sehun are interested in SUHO, but he don't know the date. LOL – Liên minh huyền thoại – Liên minh huyền thoại cách đây 10 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: SUHO 수호 'Grey Suit' MV cách đây 10 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: SUHO 수호 'Grey Suit' Mood Sampler #2 cách đây 10 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: SUHO 수호 'Grey Suit' Mood Sampler #1 cách đây 10 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: 🧸🍍 | GUCCI Pineapple Collection Pop-up & GUCCI Garden Archetypes Seoul Behind cách đây 10 tháng by Dogpaws
a video đã được thêm vào: 🐻화보처럼 촬영해 볼 예정입니다✨ㅣCHARMZONE MASK AD SHOOTING BEHIND (photo ver.) cách đây 10 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: 쿠션을 들고… 갑자기… 행위예술…!ㅣYSL Beauty Marie Claire Photoshoot Behind cách đây 10 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: 2022 SM ARTIST SEASON’S GREETINGS hơn một năm qua by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: 안녕 ㅋㅋㅋ 나야~~ | KAIst EP. 04 채널 오픈 자축 开파티 hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: Beyond LIVE #Cinema - KAI : KLoor Making Film l KAI 카이 hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: The Pirates: The Last Royal Treasure (2022) Movie Trailer hơn một năm qua by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: We chose hard đào KAI🍑🖤 hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: KAI 카이 'Peaches' MV Behind The Scenes hơn một năm qua by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: KAI 카이 ‘Vanilla’ Prologue Film Behind The Scenes hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: 👍 | 복숭아 도령의 사주카페🍑 【下】 hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: 카이(KAI)랑 데이트하면 이런 기분인가요?😇💕 l 입어VOGUE hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: Sehun Reacts to the Dior Men's Fall 2022 Collection hơn một năm qua by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: KAI 카이 'Peaches' Dance Practice hơn một năm qua by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: KAI(카이) 'Peaches' hơn một năm qua by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: 'Peaches' MV Reaction (feat.SEHUN) hơn một năm qua by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: KAI 카이 'Peaches' MV hơn một năm qua by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: 2022 SM ARTIST SEASON’S GREETINGS Teaser hơn một năm qua by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: 2022 EXO SEASON’S GREETINGS CONCEPT TRAILER #EXO hơn một năm qua by Stelenavamp
a comment was made to the photo: EXO tình yêu SHOT hơn một năm qua by shinee6
a pop quiz question đã được thêm vào: who out of Exo-l Exo-m Exo-k is handsome hơn một năm qua by shinee6
a video đã được thêm vào: D.O. 디오 'Rose' MV hơn một năm qua by Stelenavamp
a pop quiz question đã được thêm vào: who is Luhan's bestfriend out of Exo-k Exo-l Exo-m hơn một năm qua by shinee6
a pop quiz question đã được thêm vào: how long has EXO been together? hơn một năm qua by shinee6
a pop quiz question đã được thêm vào: out of Exo-m Exo-l Exo-k who has Kai been Những người bạn with the longest hơn một năm qua by shinee6
a pop quiz question đã được thêm vào: who is Luhan-s bestfriend out of Exo-l Exo-m Exo-k hơn một năm qua by shinee6
a pop quiz question đã được thêm vào: who is Baekhyun's bestfriend out of Exo-k Exo-l Exo-m hơn một năm qua by shinee6
a pop quiz question đã được thêm vào: who is Xumuin's bestfriend out of Exo-m Exo-l Exo-k hơn một năm qua by shinee6
a pop quiz question đã được thêm vào: who is Luhan's bestfriend out of Exo-m Exo-k Exo-l hơn một năm qua by shinee6
a pop quiz question đã được thêm vào: who is Kai's bestfriend out of Exo-k? EXO -m? hơn một năm qua by shinee6
an answer was added to this question: Post the cutest picture of your bias♥♥ hơn một năm qua by shinee6