EXID (이엑스아이디) Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

poki- đã đưa ý kiến …
Playing DDD all ngày and night 😍 đã đăng hơn một năm qua
heart
Ieva0311 đã đưa ý kiến …
Congratulations for EXID for getting No.1 on The hiển thị in the last ngày of promotions
bạn deserved it girls
I hope to see tiếp theo comeback with Solji
Fighting!
đã đăng hơn một năm qua
C8rissy đã đưa ý kiến …
The new banner and icon♡ đã đăng hơn một năm qua