EXID (이엑스아이디) Updates

a poll đã được thêm vào: My hàng đầu, đầu trang 5 Exid songs; which is your favorite? cách đây 4 tháng by zanhar1
a video đã được thêm vào: EXID「B.L.E.S.S.E.D」MV(2020/8/19 RELEASE) cách đây 4 tháng by Mairim_04
a video đã được thêm vào: Hyelin EXID high note "Lady" !! hơn một năm qua by pinkdeer
a video đã được thêm vào: [ENG] GRAZIA CCTV HANI | EXID TRANS hơn một năm qua by jelly_jilli
a photo đã được thêm vào: Exid❤️ hơn một năm qua by GDragon612
a link đã được thêm vào: Hyelin Instagram hơn một năm qua by pinkdeer
a link đã được thêm vào: Hyelin Youtube hơn một năm qua by pinkdeer
a video đã được thêm vào: [ENG/VLOG] 걸그룹의 흔한 앨범 녹음 현장 / EXID 컴백 준비 / 생목소리 / WE ARE hơn một năm qua by pinkdeer
a video đã được thêm vào: [ENG/VLOG] ME&YOU 안무시간은 후리한 리니 | EXID Hyelin hơn một năm qua by pinkdeer
a video đã được thêm vào: [ENG SUB/VLOG] 걸그룹 뮤비 비하인드 EXID ME&YOU MV BEHIND #2 hơn một năm qua by pinkdeer
a video đã được thêm vào: [ENG SUB/VLOG] EXID ME&YOU MV BEHIND #1 ] 즐린TV(JoyfulLin TV) hơn một năm qua by pinkdeer
a video đã được thêm vào: [ENG SUB/VLOG] EXID VALENTINE Nhật Bản LIVE TOUR BEHIND hơn một năm qua by pinkdeer
a video đã được thêm vào: [VLOG] EXID HyeLin’s Vlog in Tokyo (feat. mouth-watering) | EXID HyeLin’s Tokyo Travel hơn một năm qua by pinkdeer
a video đã được thêm vào: [즐린TV] EXID 혜린의 유튜브 채널 오픈! EXID Hyelin's YouTube Channel Open! hơn một năm qua by pinkdeer
a pop quiz question đã được thêm vào: T/F: Hyelin was one of the original EXID members hơn một năm qua by pinkdeer
a pop quiz question đã được thêm vào: When is Hyelin's birthday? hơn một năm qua by pinkdeer
fan art đã được thêm vào: Hani💐🧡 hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: Blacklist - Hyuna feat. LE of EXID - Eng | Rom | Han Color Coded Lyrics Sub hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: What Happened to EXID hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: EXID 하니 '덜덜덜 (DDD)' 직캠fancam [190524 협성대 축제] hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: EXID 하니 'ME&YOU' 직캠fancam [190524 협성대 축제] hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: [4K] 190524 EXiD (LE와 함께...) 솔지 (SOUL-G) - HOT PiINK 직캠 @협성대 축제 bởi SPHiNX hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: [4K] 190524 EXiD 솔지 (SOUL-G) - 위아래 직캠 v@협성대 축제 bởi SPHiNX hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: [4K] 190524 EXiD 솔지 (SOUL-G) - 덜덜덜 (DDD) 직캠 @협성대 축제 bởi SPHiNX hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: [4K] 190524 EXiD 솔지 (SOUL-G) - I tình yêu bạn (알러뷰) 직캠 @협성대 축제 bởi SPHiNX hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: [4K] 190524 EXiD 솔지 (SOUL-G) - ME&YOU (미앤유) 직캠 @협성대 축제 bởi SPHiNX hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 190524 4K EXID 하니-HOT PINK(핫핑크) [협성대학교 축제] 직캠 bởi 포에버 hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 190524 4K EXID 정화-덜덜덜 [협성대학교 축제] 직캠(fancam) bởi 포에버 hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 190524 4K EXID 정화-알러뷰 [협성대학교 축제] 직캠(fancam) bởi 포에버 hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 190524 4K EXID 하니-위아래 [협성대학교 축제] 직캠(fancam) bởi 포에버 hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 190524 4K EXID 하니-ME&YOU [협성대학교 축제] 직캠(fancam) bởi 포에버 hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: [4K] 190524 EXiD (부상으로 엉거주춤..) - HOT PiINK 전체 직캠 @협성대 축제 bởi SPHiNX hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: [4K] 190524 EXiD (LE 발목부상으로..) - 위아래 전체 직캠 @협성대 축제 bởi SPHiNX hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: [4K] 190524 EXiD (이엑스아이디) - 덜덜덜 전체 직캠 @협성대 축제 bởi SPHiNX hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: [4K] 190524 EXiD - I tình yêu bạn (알러뷰) 전체 직캠 @협성대 축제 bởi SPHiNX hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: [4K] 190524 EXiD (이엑스아이디) - ME&YOU (미앤유) 전체 직캠 @협성대 축제 bởi SPHiNX hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: EXID Hyelin Cooking hơn một năm qua by pinkdeer
a link đã được thêm vào: Nylon Nhật Bản Exid hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: EXID - 'ME&YOU'(Dance Practice Video)💖🌸 hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: EXID~ ME&YOU M/V MAKING FILM💖🌸 hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: EXID(이엑스아이디) - 'ME&YOU' âm nhạc Video hơn một năm qua by Ieva0311
an icon đã được thêm vào: Solji các biểu tượng hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: [4K][E/VN Sub] 170507 EXID 수원 팬싸인회 직캠 스케치 (Suwon Fansign Event Fancam Sketch) hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 170517 강원도민체육대회 EXID - HOT màu hồng, hồng 혜린 직캠 hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: [4K] 170819 EXID(혜린) 아예(AH YEAH) 직캠 @광화문 도심속 봅슬레이 hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 171129 MBN 히어로 콘서트 EXID(이엑스아이디) - 덜덜덜(DDD) 혜린 직캠 hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: [MV TEASER#2] EXID(이엑스아이디) - 'ME&YOU' hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: EXID(이엑스아이디) - Mini Album 'WE' Highlight Medley hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: EXID(이엑스아이디) - ‘ME&YOU’ SPOILER VIDEO #0. EXID hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: [MV TEASER#1] EXID(이엑스아이디) - 'ME&YOU' hơn một năm qua by usernameinvalid