Châu Âu Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 23

heart
BJsRealm đã đưa ý kiến …
🇬🇧 + 🇮🇪 = ♥️ ! đã đăng cách đây 4 tháng
MisterH đã đưa ý kiến …
For those living in Europe, Danmachi Memoria Freese is having a pre-release campaign for your continent: https://twitter.com/danmemoen/status/1185495808176771072 đã đăng cách đây 9 tháng
heart
BJsRealm đã đưa ý kiến …
🇩🇪 + 🇬🇧 = ♥️ ! đã đăng cách đây 11 tháng
GDragon612 đã bình luận…
💜🌺 cách đây 11 tháng
smile
hanhclubbl02 đã đưa ý kiến …
Hi all, i'm new member. Add người hâm mộ me ^^ đã đăng hơn một năm qua
jarellano1992 đã đưa ý kiến …
I want to go to Europe. Here's my preferred danh sách of countries to visit:
1. France
2. Germany
3. Italy
4. Norway
5. United Kingdom đã đăng hơn một năm qua
heart
rosemina đã đưa ý kiến …
I tình yêu the new biểu tượng for the club. đã đăng hơn một năm qua
sunny
-Breadqueen- đã đưa ý kiến …
I always wanted to go to Europa,I hope so ngày I go!^.^ đã đăng hơn một năm qua
-Breadqueen- đã bình luận…
I mean Europe!XD hơn một năm qua
Veebs đã đưa ý kiến …
I am planning to go here for the Fall 2013 semester! đã đăng hơn một năm qua
TheAvengingCon đã đưa ý kiến …
Hello, I´m from Iceland. Any other Nordic out there? đã đăng hơn một năm qua
aholic đã bình luận…
yup :) I'm from Denmark... Do bạn speak some Danish? hơn một năm qua
big smile
Skilene234 đã đưa ý kiến …
I made a Europa-PArk club,a theme park in germany,europe;D if bạn want to tham gia then come caus the europa-park is awesome:D

Link:link đã đăng hơn một năm qua
leyla11 đã bình luận…
yes i tham gia i tình yêu europa-park hơn một năm qua
Skilene234 đã bình luận…
yay:D xin chào leyla x3 hơn một năm qua
big smile
jessie-j đã đưa ý kiến …
Proud to be from Châu Âu ♥ ♥ ♥ đã đăng hơn một năm qua
MarksterStudios đã đưa ý kiến …
Châu Âu is awesome, it's where all my ansesters lived. đã đăng hơn một năm qua
Johan-Tirado đã bình luận…
Agreed hơn một năm qua
fansfunsz đã đưa ý kiến …
i am here đã đăng hơn một năm qua
cre8tive2114 đã đưa ý kiến …
I tình yêu Châu Âu live there not european đã đăng hơn một năm qua
heart
Manonx đã đưa ý kiến …
I've just come back from Copenhagen. I. Love. That. City. đã đăng hơn một năm qua
aholic đã bình luận…
What did bạn do in Copenhagen? ;) hơn một năm qua
Manonx đã bình luận…
Just walking around the city (it resembles Amsterdam a little ^^), going into churches and visit an underground lâu đài (well, the foundations of it..), Tivoli etc. It's a shame we didn't get time to go shopping =( But we were there for only one day. hơn một năm qua
LookNetwork đã đưa ý kiến …
Vienna is splendid! đã đăng hơn một năm qua
heart
darkwave đã đưa ý kiến …
I tình yêu Germany and Ireland!
Ireland! i wanna live in here!!! đã đăng hơn một năm qua
Miranella đã đưa ý kiến …
I'm from The Netherlands and my favourite travel destinations in Châu Âu are Spain and the United Kingdom. đã đăng hơn một năm qua
deathroman13 đã bình luận…
I am from the Netherlands too :D hơn một năm qua
smirk
d-alboz đã đưa ý kiến …
im from Albania and in Châu Âu i tình yêu kosovo spain, italy ,turkey and france đã đăng hơn một năm qua
darkwave đã bình luận…
turkey dont make part of Europe... hơn một năm qua
heart
jessie-j đã đưa ý kiến …
heyyyyy iam from albaniaaaaaaa đã đăng hơn một năm qua
d-alboz đã bình luận…
me too hơn một năm qua
d-alboz đã bình luận…
but nobody tình yêu as because we r from Albania this is racism i hate this hơn một năm qua
jessie-j đã bình luận…
right hơn một năm qua
jamir21 đã đưa ý kiến …
I tình yêu Europe! đã đăng hơn một năm qua
iL0veJB đã bình luận…
me too!!! hơn một năm qua
jessie-j đã bình luận…
me 3 hơn một năm qua
BJA đã đưa ý kiến …
omg im gonna frAAkin live in London..got my college and aparment picked out and everything! đã đăng hơn một năm qua
NoMoreGas đã bình luận…
Luân Đôn is a dreadful place to permanently live. hơn một năm qua
ryans_love đã đưa ý kiến …
Does anyone know about Hetalia on here? đã đăng hơn một năm qua
Marika_1996 đã bình luận…
Umm... I do? Why do bạn ask? hơn một năm qua