Erza X Jellal Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 10

kiss
grayerza_04 đã đưa ý kiến …
like đã đăng hơn một năm qua
kiss
Nalu-love đã đưa ý kiến …
Got A Medal for JERZA!! tình yêu EM đã đăng hơn một năm qua
crying
hafshah14 đã đưa ý kiến …
erza u're so sweet,u lies to kagura for him in chapter 314 đã đăng hơn một năm qua
heart
erzaxjellal đã đưa ý kiến …
im happy for erza and jellal alldou jellal lie about having a fiancee đã đăng hơn một năm qua
heart
Alchemistlover đã đưa ý kiến …
I'm not even that into fairy tail yet and i can already tell i'm gonna tình yêu this couple đã đăng hơn một năm qua
pjwoww đã bình luận…
:D hơn một năm qua
heart
starprincess7 đã đưa ý kiến …
Episode 154 :3 Ahhhhhhhhhhh !!!! It was so nice :) Jerza forever !!! :)<3 đã đăng hơn một năm qua
heartfillia đã bình luận…
ya know hơn một năm qua
heartfillia đã bình luận…
they should've have kissed but too bad hơn một năm qua
lubasakura đã bình luận…
yeah so true. Jellal shouldn't have lied about having a fiancee :( but anyway it was a cute episode <3 <3 hơn một năm qua
pjwoww đã bình luận…
Yea really hơn một năm qua
heart
ravissa đã đưa ý kiến …
jerza forever !!!!! đã đăng hơn một năm qua
ZekiYuro đã đưa ý kiến …
I started to like Erza when I read the sad past betweeen her and Jeral!!!!!!!!!!!ErzaXJeral forever!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
starprincess7 đã bình luận…
I agree :) hơn một năm qua
heart
Takumim đã đưa ý kiến …
I tình yêu both of them!... đã đăng hơn một năm qua
heart
camiile đã đưa ý kiến …
The best couple in Fairy Tail!!! Jerza!!! đã đăng hơn một năm qua
starprincess7 đã bình luận…
I agree !!! :) hơn một năm qua
kakukun đã bình luận…
Agreed! <3 hơn một năm qua
ErzaXJellalFTW đã bình luận…
WHOOOOPPP!!!!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua