Embry Call Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 11

TWILIGHT365 đã đưa ý kiến …
i think that embry should've imprinted on angela đã đăng hơn một năm qua
wink
SarahMay505 đã đưa ý kiến …
May fovourite Người sói are Embry, Quil and Seth :) đã đăng hơn một năm qua
laugh
marthatsal đã đưa ý kiến …
I always liked Embry, he is one of my favourite wolves! Actually Embry and Seth are my Favourite wolves! LOL! đã đăng hơn một năm qua
kiss
shaunakaye đã đưa ý kiến …
tình yêu bạn đã đăng hơn một năm qua
shaunakaye đã đưa ý kiến …
heeees cuteeeeeeeeeeeeeeeee đã đăng hơn một năm qua
heart
bubblyboo đã đưa ý kiến …
i swear i want him to imprint on me!!!!!!! so hott! đã đăng hơn một năm qua
marthatsal đã bình luận…
hahahahahahhahahahahahahahahahh 1lol! hơn một năm qua
heart
trunkslover đã đưa ý kiến …
HHHHHHHHHOOOOOOOOOOTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
smile
teamseth234 đã đưa ý kiến …
TEAM EMBRY đã đăng hơn một năm qua
heart
teamseth234 đã đưa ý kiến …
HE IS SOOOOOOOOOOO CUTE đã đăng hơn một năm qua
Ikuto_Forever đã đưa ý kiến …
link đã đăng hơn một năm qua
marthatsal đã bình luận…
? hơn một năm qua
ISayRawr đã đưa ý kiến …
hi đã đăng hơn một năm qua
marthatsal đã bình luận…
HI! hơn một năm qua