Elsa Queen - Nữ hoàng băng giá Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 14

Cardassia đã đưa ý kiến …
I tình yêu this girl, especially in the novels and novellas I've read of her adventures, and magazines too... while she and Anna might well compete in things like beauty contests, I really do doubt that they'd enjoy going at it; they're best friends, hoặc so the stories seem to hint at... I just plain tình yêu đọc her adventures, some online- not the incest fanfics, mind you, I'm talking celibate material here! But I do enjoy action/adventure of those girls, and their family too!
I'm a huge fan! đã đăng hơn một năm qua
Snowdaycare đã đưa ý kiến …
Hi đã đăng hơn một năm qua
smirk
lara100 đã đưa ý kiến …
i tình yêu song let it go đã đăng hơn một năm qua
ElsaB đã bình luận…
let it go is my yêu thích song in Nữ hoàng băng giá hơn một năm qua
poulamikundu đã đưa ý kiến …
50TH người hâm mộ :)))))))))))))))))))))) đã đăng hơn một năm qua
smile
ElsaB đã đưa ý kiến …
me too! đã đăng hơn một năm qua
smirk
desa-mondal đã đưa ý kiến …
In Nữ hoàng băng giá she plays a vital and amazing role đã đăng hơn một năm qua
Elsafrost11 đã bình luận…
OMG! I totally agree! hơn một năm qua
Elinafairy đã bình luận…
You're right !! hơn một năm qua
Elsafrost11 đã đưa ý kiến …
I am a huge Elsa-Frozen fan! tình yêu IT! đã đăng hơn một năm qua
desa-mondal đã bình luận…
same here..... hơn một năm qua
laugh
WinxStellaStar đã đưa ý kiến …
Hi Dear! I joined. ^^ Have a nice day! :) đã đăng hơn một năm qua
gstiltonrocks đã đưa ý kiến …
Elsa is my yêu thích character, so I joined! đã đăng hơn một năm qua
big smile
Simmeh đã đưa ý kiến …
Okay, I joined! :) đã đăng hơn một năm qua
big smile
Eula2003 đã đưa ý kiến …
Joined ^---^

Nice club bạn made princessElsa158 đã đăng hơn một năm qua
princesselsa158 đã bình luận…
Thanks hơn một năm qua
Eula2003 đã bình luận…
you're welcome ^u^ hơn một năm qua
PeacefulCritic đã đưa ý kiến …
Joined! đã đăng hơn một năm qua
heart
Elinafairy đã đưa ý kiến …
Just Joined :) đã đăng hơn một năm qua
princesselsa158 đã bình luận…
Thanks hơn một năm qua
big smile
abcjkl đã đưa ý kiến …
joined đã đăng hơn một năm qua
princesselsa158 đã bình luận…
Thanks hơn một năm qua
jstev255 đã bình luận…
I tình yêu your songs especially let it go its my yêu thích one hơn một năm qua