Elf Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 16

Elsafrost11 đã đưa ý kiến …
this is like the FUNNIEST movie in the world! đã đăng hơn một năm qua
wink
opaquemystique đã đưa ý kiến …
"I'm a cotton-headed ninnymuggins." :) đã đăng hơn một năm qua
laugh
ChuckyLover1 đã đưa ý kiến …
lol, that movie was funny as hell đã đăng hơn một năm qua
Nuttypeanut đã đưa ý kiến …
I like to whisper, too!! đã đăng hơn một năm qua
scalesandtails1 đã đưa ý kiến …
Buddy:

"I DIDN'T KNOW bạn HAD ELVES WORKING HERE!!!" đã đăng hơn một năm qua
Nuttypeanut đã bình luận…
Does Santa know bạn left the North Pole? hơn một năm qua
scalesandtails1 đã bình luận…
Lolololol!! hơn một năm qua
Nuttypeanut đã bình luận…
Call me elf, one thêm time! ....your an elf hơn một năm qua
Nuttypeanut đã đưa ý kiến …
I'm in a store and I'm singing! I'm in a store, and I'm siinnggging! đã đăng hơn một năm qua
scalesandtails1 đã bình luận…
LOL! I tình yêu that movie!!! hơn một năm qua
disneyworld007 đã bình luận…
:( how can she live???\ hơn một năm qua
Nuttypeanut đã bình luận…
i know its sad hơn một năm qua
Nuttypeanut đã đưa ý kiến …
Buddy: He's the best dad in the whole wide world!
Michael: Are bạn kidding me? He's the worst dad in the whole world! đã đăng hơn một năm qua
xCottonCandyx đã đưa ý kiến …
watched this movie in school :) đã đăng hơn một năm qua
tokidoki123 đã đưa ý kiến …
Yeah, every time i answer the phone i'll say buddy the elf whats your favourite colour? LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
rachelpinkrox đã đưa ý kiến …
This is one of my yêu thích giáng sinh movies!! There are so many great trích dẫn that my sisters & I tình yêu to say to each other. My yêu thích part is when Buddy các câu trả lời the phone, and says, "Buddy the Elf. What's your yêu thích color?" :) đã đăng hơn một năm qua
faithalia đã bình luận…
ikr!! hơn một năm qua
Sandfire_Paiger đã đưa ý kiến …
Does anyone else notice that the raccoon makes a monkey sound? đã đăng hơn một năm qua
starwars101 đã đưa ý kiến …
Aww i tình yêu this movie đã đăng hơn một năm qua
heart
Stelena-Finchel đã đưa ý kiến …
This is my favourite giáng sinh movie! <3<3 đã đăng hơn một năm qua
big smile
faithfully đã đưa ý kiến …
I tình yêu these......................................................... đã đăng hơn một năm qua
heart
Rennerocks đã đưa ý kiến …
one of the most funnyest phim chiếu rạp ever! đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
thats a great movie !!! đã đăng hơn một năm qua
Rennerocks đã bình luận…
bạn got that right! hơn một năm qua