Elena & Caroline Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 23

heart
aNNalovechuck đã đưa ý kiến …
Took My Die-Hard <33
I really tình yêu those girls xx
đã đăng hơn một năm qua
big smile
quinn13 đã đưa ý kiến …
loove this club!! it has some amazing các bức ảnh of Elena & Caroline <33 đã đăng hơn một năm qua
heart
zsedenyi2 đã đưa ý kiến …
Best friendship EVER... I just tình yêu the!:) đã đăng hơn một năm qua
heart
aNNalovechuck đã đưa ý kiến …
Took My Dedicated <333 đã đăng hơn một năm qua
princesstia411 đã bình luận…
Congrasstss hun!!>3 hơn một năm qua
quinn13 đã bình luận…
congratulations <33 hơn một năm qua
emmacawley14 đã đưa ý kiến …
elena and stefan belong together not damon and elena awwwwww???:)
đã đăng hơn một năm qua
smile
DeeaAndreea đã đưa ý kiến …
They're not frenemies anymore!I tình yêu them and their friendship! đã đăng hơn một năm qua
smile
jensen_ian06 đã đưa ý kiến …
why dont we have a new spot look??3rd season is amazing.. can we have plizz???
<3333 đã đăng hơn một năm qua
Ieva0311 đã bình luận…
agree we need changesM hơn một năm qua
vampiregirl92 đã đưa ý kiến …
I like that we've been seeing thêm of their friendship this season. They are really suporting eachother through all this. :) đã đăng hơn một năm qua
big smile
gingerangel16 đã đưa ý kiến …
omg we've grown so much in numbers last time i checked we were at like 425 những người hâm mộ
I tình yêu this friendship đã đăng hơn một năm qua
vampiregirl92 đã đưa ý kiến …
I tình yêu these girls! They are both strong , smart people who have been trough a lot. I'm glad I found this spot! :) đã đăng hơn một năm qua
bussykussi đã bình luận…
welcome<3 hơn một năm qua
vampiregirl92 đã bình luận…
Lol, did bạn make the spot? hơn một năm qua
big smile
gingerangel16 đã đưa ý kiến …
Im 494th người hâm mộ yay đã đăng hơn một năm qua
Jujudramaqueen đã bình luận…
Woo! hơn một năm qua
big smile
Vampire_Orchid đã đưa ý kiến …
Just got my Dedicated :)) đã đăng hơn một năm qua
flowerdrop đã bình luận…
Congratulations♥ hơn một năm qua
Vampire_Orchid đã bình luận…
Thanks! :) hơn một năm qua
bussykussi đã bình luận…
congrats honey<33 hơn một năm qua
smile
sweet_mistake đã đưa ý kiến …
I'm the 400 fan!!!! :D đã đăng hơn một năm qua
big smile
jensen_ian06 đã đưa ý kiến …
i'm 353 ..! =D đã đăng hơn một năm qua
heart
maryam1311 đã đưa ý kiến …
just got my Dedicated♥ đã đăng hơn một năm qua
EastendersRox đã bình luận…
congratz hơn một năm qua
maryam1311 đã bình luận…
thx♥ hơn một năm qua
jensen_ian06 đã bình luận…
congrats.. hơn một năm qua
maryam1311 đã bình luận…
thx♥ hơn một năm qua
Damonsgurl24 đã đưa ý kiến …
i tình yêu caroline she has changed so much hard to beleive that in the first season she was preppy and snobby and now she turnd vamp and i think the change has helpt her to grow up and be thêm real ,i hope she finds happiness in the up coming shows đã đăng hơn một năm qua
elmi đã bình luận…
i agree! hơn một năm qua
savy09 đã đưa ý kiến …
ALLLLLL i luv em both..... both one of gurl favs on hiển thị :D đã đăng hơn một năm qua
savy09 đã đưa ý kiến …
THEY R SUCH GOOD Những người bạn LUV EM BOTH
wht du u think is going to happen on the janruary show??
đã đăng hơn một năm qua
DelenaLover đã đưa ý kiến …
can we change the icon? đã đăng hơn một năm qua
ellietwilight12 đã đưa ý kiến …
161st Fann ! ♥ đã đăng hơn một năm qua
cool
RealSunshine đã đưa ý kiến …
I tình yêu the spot looks :D đã đăng hơn một năm qua
bvale211 đã đưa ý kiến …
xin chào people! (; tham gia our club?

link đã đăng hơn một năm qua
tvdabst đã đưa ý kiến …
Does anyone know who the creator of this club is? đã đăng hơn một năm qua