Elektra Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-4 của 4

heart
Squall1982 đã đưa ý kiến …
i tình yêu this movie đã đăng hơn một năm qua
BlindBandit92 đã đưa ý kiến …
I'm somewhat raging at the misspelling. It's Elektra with a K. LOL – Liên minh huyền thoại But bởi now the original creator is probably not here anymore. XD. Oh well I gotta keep my slightly OCD self under wraps. đã đăng hơn một năm qua
Sinna_Hime_chan đã bình luận…
lol. Noticed the misspell & wondered if I'd always been wrong, lol. Nope. hơn một năm qua
Tamar20 đã đưa ý kiến …
Elektra has thêm những người hâm mộ than Daredevil!!!...... Chicks rule. đã đăng hơn một năm qua
Tamar20 đã đưa ý kiến …
LOVELOVELOVE ELEKTRA. BADASS. đã đăng hơn một năm qua