Eizabella the tiger 2 ice v.s ngọn lửa, chữa cháy Updates

a comment was made to the icon: Shadow ????? hơn một năm qua by StarAngle16
an icon đã được thêm vào: super eizabella hơn một năm qua by sonamyshadrouge
a poll đã được thêm vào: ** Potential Spoiler ** hơn một năm qua by sonamyshadrouge
a poll đã được thêm vào: ** Potential Spoiler ** hơn một năm qua by sonamyshadrouge
a poll đã được thêm vào: ** Potential Spoiler ** hơn một năm qua by sonamyshadrouge
a pop quiz question đã được thêm vào: How did Eizabella got fire,fever,and,Evil? hơn một năm qua by sonamyshadrouge
a photo đã được thêm vào: merring the hedgehog hơn một năm qua by sonamyshadrouge