trả lời câu hỏi này

Edward Norton Câu Hỏi

Has anyone here actually met Ed Norton?

I'd tình yêu to hear the experience!
 azulazul posted hơn một năm qua
next question »