trả lời câu hỏi này

Edward Elric và Winry Rockbell Câu Hỏi

Is Edward younger hoặc older than Winry?

 Dionny posted hơn một năm qua
next question »

Edward Elric và Winry Rockbell Các Câu Trả Lời

grayzafan18 said:
I think they're the same age.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
I mean older one month, two month, hoặc more.. grayafan18..
Dionny posted hơn một năm qua
*
but,you rigth about the same age..
Dionny posted hơn một năm qua
*
yeah they are both the same age. saids so on wikipedia
bizara23456 posted hơn một năm qua
niraraha said:
they are of the same age
select as best answer
posted hơn một năm qua 
woofiesmith said:
Edward and Winry are the same age

select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »