Durarara!! Updates

a poll đã được thêm vào: Which of my yêu thích males do bạn like more? hơn một năm qua by Akuma_Orihara
a comment was made to the poll: Who's Your yêu thích Durarara!! Character? hơn một năm qua by Akuma_Orihara
a comment was made to the poll: Cutest Male Durarara!! Character? hơn một năm qua by Akuma_Orihara
a comment was made to the poll: yêu thích Underrated Character hơn một năm qua by Akuma_Orihara
a comment was made to the poll: Best Izaya Orihara Girlfirend hơn một năm qua by Akuma_Orihara
a comment was made to the poll: Love/Hate: Aoba Kuronuma hơn một năm qua by Akuma_Orihara
a comment was made to the poll: Which character do bạn relate to the most? hơn một năm qua by Akuma_Orihara
a comment was made to the poll: Good/Bad: Orihara Izaya hơn một năm qua by Akuma_Orihara
a comment was made to the poll: Least yêu thích Character?((Doesn't have to be hate hoặc dislike)) hơn một năm qua by Akuma_Orihara
a comment was made to the poll: Which character do bạn find most interesting? hơn một năm qua by Akuma_Orihara
a comment was made to the poll: If bạn were in Celty's position, would you... hơn một năm qua by Akuma_Orihara
a comment was made to the poll: What is your Durarara OTP? hơn một năm qua by Akuma_Orihara
a comment was made to the poll: Was there ever a Durarara character bạn didn't like? hơn một năm qua by Akuma_Orihara
a comment was made to the poll: Who would bạn like to cosplay as? hơn một năm qua by Akuma_Orihara
a comment was made to the poll: Whose eyes do bạn like the best? hơn một năm qua by Akuma_Orihara
a comment was made to the poll: Do bạn have one yêu thích pairing, hoặc do bạn have many pairings? hơn một năm qua by Akuma_Orihara
a comment was made to the poll: ** Potential Spoiler ** hơn một năm qua by Akuma_Orihara
a comment was made to the poll: Who do bạn hate most? (DRRR BOYS) hơn một năm qua by Akuma_Orihara
a comment was made to the poll: Who's your yêu thích character? hơn một năm qua by Akuma_Orihara
a comment was made to the poll: Who do bạn hate most? (DRRR GIRLS) hơn một năm qua by wikkushi
a comment was made to the poll: Love/Hate: Emilia Kishitani hơn một năm qua by YandereLover29
a comment was made to the poll: Love/Hate: Anri Sonohara hơn một năm qua by YandereLover29
a comment was made to the poll: Love/Hate: Mika Harima hơn một năm qua by YandereLover29
a comment was made to the poll: Love/Hate: Erika Karisawa hơn một năm qua by YandereLover29
a comment was made to the poll: Love/Hate: Kasuka Heiwajima hơn một năm qua by YandereLover29
a comment was made to the poll: Love/Hate: Kururi Orihara hơn một năm qua by YandereLover29
a comment was made to the poll: Love/Hate: Mairu Orihara hơn một năm qua by YandereLover29
a comment was made to the poll: Love/Hate: Varona hơn một năm qua by YandereLover29
a comment was made to the poll: Love/Hate: Namie Yagiri hơn một năm qua by YandereLover29
a comment was made to the poll: Love/Hate: Masaomi Kida hơn một năm qua by YandereLover29
a comment was made to the poll: Love/Hate: Rio Kamichika hơn một năm qua by YandereLover29
a comment was made to the poll: Love/Hate: Izaya Orihara hơn một năm qua by YandereLover29
a comment was made to the poll: Love/Hate: Shizuo Heiwajima hơn một năm qua by YandereLover29
a comment was made to the poll: Love/Hate: Shinra Kishitani hơn một năm qua by YandereLover29
a comment was made to the poll: Love/Hate: Haruna Niekawa hơn một năm qua by YandereLover29
a poll đã được thêm vào: Who's Your Least yêu thích Durarara!! Character? hơn một năm qua by isisquinn10
a poll đã được thêm vào: Who's Your yêu thích Durarara!! Character? hơn một năm qua by isisquinn10
a poll đã được thêm vào: My hàng đầu, đầu trang 15 yêu thích Characters From Durarara!! Which One Do bạn tình yêu The Most? hơn một năm qua by isisquinn10
a comment was made to the poll: Who's the best looking female character? hơn một năm qua by rikafurudechan
a comment was made to the poll: What's your yêu thích Yaoi pairing? hơn một năm qua by PureHeroine
a comment was made to the poll: Izamie hoặc ShizuTom? hơn một năm qua by KawaiiKitu
a poll đã được thêm vào: Which Durarara!! Female Character bạn Like The Least? hơn một năm qua by AmySmile120
a photo đã được thêm vào: *Shizuo Heiwajima* hơn một năm qua by KEISUKE_URAHARA
fan art đã được thêm vào: DRRR!! 🖤 hơn một năm qua by simrananime
an answer was added to this question: Who are your top five fav characters? hơn một năm qua by KEISUKE_URAHARA
an answer was added to this question: Who are your top five fav characters? hơn một năm qua by yeetiebeetie
a video đã được thêm vào: chim cánh cụt RESEARCH - Joker Ni Yoroshiku (DRRR Ending Full) hơn một năm qua by KEISUKE_URAHARA
a video đã được thêm vào: Durarara!!x2 Ketsu Ending hơn một năm qua by KEISUKE_URAHARA
a comment was made to the poll: Do bạn think Izaya helped Rio in episode 2? hơn một năm qua by drrrKE
a comment was made to the poll: What was the most surprising thing? hơn một năm qua by drrrKE