Dungeons & Những câu chuyện về rồng Pop Quiz

Which of these was not a class in the original D&D?
 Which of these was not a class in the original D&D?
Choose the right answer:
Option A Ranger
Option B Magic-user
Option C Elf
Option D Cleric
 harold posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save