Dr.Seuss Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

seusstroll đã đưa ý kiến …
Where the h*ll are my keys, bởi dr Seuss(part of his adult collection);
Where the h*ll are my keys? I did not leave them in the car, I did not leave them in a star. I did not leave them on the floor, hoặc hanging in the door. I did not leave them on the mat, I did not leave them near a cat. Where could they be? My f*cking keys, oh, they're sitting in my hand đã đăng hơn một năm qua
big smile
undertaker19 đã đưa ý kiến …
the lorax was awesome đã đăng hơn một năm qua
katy164 đã đưa ý kiến …
happy birth ngày dr.seuss đã đăng hơn một năm qua