drewjoana <3 Wall

Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 105

heart
JosepineJackson đã đưa ý kiến …
Joined <3 I tình yêu seeing all my yêu thích phim chiếu rạp in this club's biểu tượng and banner "Wuthering Heights" "Moulin Rouge" "English Patient" "Phantom of The Opera" <3 <3 bạn really have woderful taste. đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Awww thank bạn dear. That means bạn have amazing taste too. Welcome to my spot hơn một năm qua
JosepineJackson đã bình luận…
Thank bạn too 🙂❤️ hơn một năm qua
smile
Katy9555 đã đưa ý kiến …
I'm here, honey :) đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
I'm glad bạn are darling ^-^ hơn một năm qua
smile
jessowey đã đưa ý kiến …
I hope bạn enjoy the picks I added for bạn đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Awww I did. I tình yêu it ^-^ hơn một năm qua
jessowey đã bình luận…
that's great i do have some thêm picks if bạn wish also let me know what other shows and phim chiếu rạp bạn like i may have some of those các hình nền hơn một năm qua
jessowey đã bình luận…
ok hơn một năm qua
kiss
yorkshire_rose đã đưa ý kiến …
Lovely club,happy to be here.Thanks for the invite Joana 💖 đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
You're welcome darling. I am glad to have bạn here ^-^ hơn một năm qua
yorkshire_rose đã bình luận…
💖💖💖 hơn một năm qua
smile
mmeBauer đã đưa ý kiến …
Just joined đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Obrigado ^-^ hơn một năm qua
smile
jessowey đã đưa ý kiến …
joined đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Thank bạn ^-^ hơn một năm qua
jessowey đã bình luận…
you're welcome hơn một năm qua
kiss
drewjoana đã đưa ý kiến …
Movie new spot look, again thank to the magic hands Of flowedrop (: đã đăng hơn một năm qua
heart
namelessbastard đã đưa ý kiến …
joined! đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Thank you! Welcome on board! hơn một năm qua
wink
drewjoana đã đưa ý kiến …
Holidays new look, thanks flowerdop, looks stunning! đã đăng hơn một năm qua
kiss
drewjoana đã đưa ý kiến …
New spot look thanks to the marvellous flowerdrop (: đã đăng hơn một năm qua
flowerdrop đã bình luận…
I am happy bạn like it ✿ hơn một năm qua
heart
drewjoana đã đưa ý kiến …
This diễn đàn is for those couples, that ended together hoặc those who really never had their chance. Mention all in here, so that tình yêu is never death.

Link:

link

Go and share yours! đã đăng hơn một năm qua
mischievous
_naiza đã đưa ý kiến …
Well I wonder what I should post here ;) đã đăng hơn một năm qua
heart
Natalie_Singer đã đưa ý kiến …
Warm Xmas spot look ♥ đã đăng hơn một năm qua
big smile
modernfan đã đưa ý kiến …
Well, I wonder who made that marvelous spot look. đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Yeah I know, I wonder who did it =) hơn một năm qua
kiss
drewjoana đã đưa ý kiến …
Go and Vote:

link đã đăng hơn một năm qua
kiss
drewjoana đã đưa ý kiến …
xin chào Everyone, go to this diễn đàn and share your hàng đầu, đầu trang 5 yêu thích âm nhạc albums:

link đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
link hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Vote! hơn một năm qua
big smile
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
A Warm Welcome Back to Summer!! XD đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Thanks Sweetheart! hơn một năm qua
crying
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
R.I.P. Aiden Mathis (Revenge)!! đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
bạn will be missed my love!!!! hơn một năm qua
smirk
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
Spot Look of the Week: EYES!
Ended up a little creepy... hope bạn all enjoy it! đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
tình yêu this. Thanks Sweetheart!!!! hơn một năm qua
Natalie_Singer đã bình luận…
Oh, it's amazing! hơn một năm qua
sini12 đã bình luận…
OMG U r so lucky Joana! U get so beautiful spot look everytime XD] hơn một năm qua
mischievous
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
What women tình yêu most in this world?? Spot Look of the week: SHOES!
I hope bạn guys tình yêu it!! đã đăng hơn một năm qua
sini12 đã bình luận…
Hahahaha I tình yêu the new spot look :D hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Marvellous New Look. For all Of uswho tình yêu shoes. Thanks Carina. hơn một năm qua
kiss
sini12 đã đưa ý kiến …
WOW So Beautiful club,Love it<333 đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Thanks hun! The spot always look amazing thanks to my bestie KarinaCullen! hơn một năm qua
sini12 đã bình luận…
Awww that's so sweet of her:)) hơn một năm qua
KarinaCullen đã bình luận…
Thxs! XD hơn một năm qua
big smile
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
Early Easter Spot Look! đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Ya so damn cute. Thanks Bunny. Happy Easter:) hơn một năm qua
Natalie_Singer đã bình luận…
So nice! :) hơn một năm qua
modernfan đã bình luận…
looks great! :) hơn một năm qua
mischievous
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
Spot Look of the week! What do bạn think?? đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Its adorable. Bring me back memories Of those films that are unforgettable. Obrigado Bandida, ta lindao<3 hơn một năm qua
Natalie_Singer đã bình luận…
Wonderful! hơn một năm qua
kiss
drewjoana đã đưa ý kiến …
Oh come on, this drop dead gorgeous;D
Best look ever. Thanks babe<3 đã đăng hơn một năm qua
mischievous
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
Enjoy the Carnival Spot Look this week! Have fun this year!! đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
I tình yêu it my sweet friend!;D hơn một năm qua
heart
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
I hope bạn guys like the new ADORABLE spot look! XD đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
OMG this as to be the sweetest look ever. I tình yêu Cookie Monster since I was a little kid. Thanks bestie:D hơn một năm qua
KarinaCullen đã bình luận…
bạn see what i did there!! *evil* + Tom Hiddleston.... XD hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
tình yêu Hiddleston anyhow! hơn một năm qua
mischievous
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
Lets go for a walk through memory lane... Who remembers the old Melrose Place TV Show??
I hope bạn guys enjoy the new spot look! đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Thanks Babe! I adore it!!!! hơn một năm qua
LovingLucy đã bình luận…
i remember! hơn một năm qua
heart
drewjoana đã đưa ý kiến …
Been thinking about all my faithfull and loyal những người hâm mộ here on my spot and I have to say Cheers to each and everyone Of them. Your all special and dedicated in your true way. Thanks for the Friendship. tình yêu bạn all,
Joana* đã đăng hơn một năm qua
KarinaCullen đã bình luận…
Lovely hon! hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Thanks Twinnie! hơn một năm qua
kiss
Nicolas97 đã đưa ý kiến …
tình yêu THE SATC BANNER&ICON, GREAT SELECTION <33 đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Cheers Nick! hơn một năm qua
modernfan đã đưa ý kiến …
tình yêu the Sex & the City spot look! đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Uau me too. KarinaCullen bạn rock babe! hơn một năm qua
KarinaCullen đã bình luận…
Thank bạn my friends! XD hơn một năm qua
big smile
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
One of Joana's passions... Sex and the City Spot Look this week! Hope bạn guys tình yêu it! đã đăng hơn một năm qua
mischievous
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
A warm welcome to the một giây half of the season of Teen Wolf... 3B!
I hope everyone will enjoy the new spot look! đã đăng hơn một năm qua
dacastinson đã bình luận…
tình yêu IT! hơn một năm qua
KarinaCullen đã bình luận…
I'm glad! XD hơn một năm qua
Nicolas97 đã đưa ý kiến …
Joined <333 đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Thanks Nick! hơn một năm qua
mischievous
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
New Spot Look: Amy Pond & The Doctor... Enjoy it!! đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Oh so much Love. Thanks babe! hơn một năm qua
heart
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
Wishing bạn guys a HAPPY NEW năm of 2014!! đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Happy New năm my Friends! hơn một năm qua
Natalie_Singer đã bình luận…
Happy New Year! ♥ hơn một năm qua
heart
modernfan đã đưa ý kiến …
Amazing giáng sinh spot look! đã đăng hơn một năm qua
Natalie_Singer đã bình luận…
Agreed! :) hơn một năm qua
heart
dacastinson đã đưa ý kiến …
Aww a giáng sinh look!! I tình yêu IT :D đã đăng hơn một năm qua
Natalie_Singer đã bình luận…
Oh, it's just brilliant! hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Thanks Natalie;D hơn một năm qua
Delenaxforwood đã đưa ý kiến …
joined! đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Thank you! hơn một năm qua
mischievous
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
New Spot Look: A season 3 Patriotic/Nicholas Brody (Homeland)... he will be back, tiếp theo sunday! đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Miss him, so freaking much<333 hơn một năm qua
heart
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
Week Spot Look: FRIENDSHIP! XD đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Lindo! FRIENDSHIP=Best thing ever! hơn một năm qua
Natalie_Singer đã bình luận…
Oh, it's so nice ♥ hơn một năm qua
smile
HaleyDewit đã đưa ý kiến …
Joined. đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Thank bạn Ellen!<333 hơn một năm qua
smile
modernfan đã đưa ý kiến …
Got dedicated <3 đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Congrats my dear! hơn một năm qua
big smile
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
Misfits Spot Look.... enjoy the season finale! ;P đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
So Great! Thanks Pumpkin! hơn một năm qua
mischievous
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
New Spot Look: Halloween... Trick'r Treat!! ;P đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
So freaking awesome my look;) hơn một năm qua
Natalie_Singer đã bình luận…
Ha-ha! tình yêu it! :D hơn một năm qua
smile
Laisalves8 đã đưa ý kiến …
Great biểu tượng and spot look!Love it! đã đăng hơn một năm qua
laugh
drewjoana đã đưa ý kiến …
"As a teenager I went all Goth, but I wasn't mopey enough. I would pretend to be, but I'd end up making people laugh."- Melissa McCarthy đã đăng hơn một năm qua
kiss
drewjoana đã đưa ý kiến …
"As an actor, there's a bit of bạn that's decided bạn want to be looked at and watched, but there's a paradoxical bit that wants to run away"- Ralph Fiennes đã đăng hơn một năm qua
big smile
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
Don't bạn just tình yêu the first days of Autumn.... New Spot Look guys! Enjoy it! đã đăng hơn một năm qua
Natalie_Singer đã bình luận…
tình yêu it :) hơn một năm qua
flowerdrop đã bình luận…
amazing new spot look <3 hơn một năm qua
mischievous
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
This week: DOCTOR WHO SPOT LOOK! Do bạn like it?? ;P đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
So Beautiful the new look! hơn một năm qua
Natalie_Singer đã bình luận…
I adore it! hơn một năm qua
flowerdrop đã bình luận…
amazing!!! hơn một năm qua
mischievous
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
Weekly look! KEVIN BACON! đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
GORGEOUS! MY TEEN IDOL;) hơn một năm qua
heart
mia444 đã đưa ý kiến …
The banner is absolutely beautiful!!! I tình yêu it!! đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Thanks Mia! hơn một năm qua
heart
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
TIVA LOVE! Goodbye Ziva... SPOT LOOK! đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
AWWWWWWWW TIVA tình yêu LIVES! THANKS BABE! hơn một năm qua
mischievous
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
Spot Look of the Week: Season 3 Welcome of New Girl... enjoy it! đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
I Adore it<333 hơn một năm qua
laugh
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
New Spot Look: Cancelled/Finished TV Shows (The Killing, The Glades, Breaking Bad, Burn Notice and Dexter) đã đăng hơn một năm qua
no1drwhofan đã bình luận…
I tình yêu the new spot look! Pray, may I ask, how do bạn produce such extraordinary banners?!! :D Xxx hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
AWWWWW Thanks girl. bạn made my day;) hơn một năm qua
KarinaCullen đã bình luận…
Thank You! I'm just in a lucky day! ;P hơn một năm qua
heart
Nerdbuster2 đã đưa ý kiến …
joined ^^ đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Yay! hơn một năm qua
Nerdbuster2 đã bình luận…
bạn are welcome :** hơn một năm qua
kiss
Laisalves8 đã đưa ý kiến …
I tình yêu it the new banner!Great job! đã đăng hơn một năm qua
mischievous
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
Spot Look of the Week: HOT TV Male Actors - Alexis Denisof. Nathan Fillion, Jake Jonhson, Dylan O'Brien, Paul Wesley, Hugh Dancy, Damian Lewis, Zachary Levi and Tyler Hoechlin! đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Awww so much hotness in one single banner. Thanks Carina. Made my week! hơn một năm qua
TVD-DE4ever đã bình luận…
Awesome icon! ;P hơn một năm qua
kiss
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
This week it's Joana Birthday (September 3rd), so the spot look theme is dedicated to that special ngày for our friend! Hope bạn like it! đã đăng hơn một năm qua
KarinaCullen đã bình luận…
And i couldn't resist... Stiles love! hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Awwwwwwwww your a sweetheart for making this spot look memorable! Thanks Hunnnnnnn! hơn một năm qua
mischievous
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
This week Spot Look: HOMELAND! đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Brilliant, Brilliant. My fave look ever;) Thanks Pumpkin! Perfect!!!!! hơn một năm qua
heart
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
Romantic Comedies Spot Look...
Banner: Pretty Woman, 50FirstDates, Emma & Alex, Bridget Jones Diary, The Family Stone & Bridesmaids...
Icon: Never Been Kissed! Enjoy it! đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Pure Perfection<333 hơn một năm qua
Natalie_Singer đã bình luận…
tình yêu it! hơn một năm qua
laugh
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
European Cinema Spot Look... Enjoy it! đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Merci ma cherre amie! hơn một năm qua
mischievous
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
Fresh Face: Animals... Let's go WILD! ;P đã đăng hơn một năm qua
brileyforever77 đã bình luận…
tình yêu it! ^_^ hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Cute as a Bug! hơn một năm qua
Natalie_Singer đã bình luận…
So nice :D hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Credits to my good Friend Carina! hơn một năm qua
laugh
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
This week: Sesame Street... ;D đã đăng hơn một năm qua
KarinaCullen đã bình luận…
And i'm 5 again! ^_^ hơn một năm qua
brileyforever77 đã bình luận…
VERY CUTE!! :D <3 hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
It´s children's ti vi series that I watched as a Kid hơn một năm qua
laugh
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
Look of the Week: One cây Hill... I hope bạn will tình yêu it! ;D đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Oh Good Old times watching OTH;) hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Kisses to my friend! hơn một năm qua
KarinaCullen đã bình luận…
;D hơn một năm qua
wink
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
New Spot Look: Damaged Souls.... Brody & Carrie, Walter White, House, Daniel Holden, Tommy Gavin, Kieren Walker, Faith Lehane & Sherlock Holmes... ^_^ đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Lindo! hơn một năm qua
big smile
Natalie_Singer đã đưa ý kiến …
Die-Hard fan! :D đã đăng hơn một năm qua
Doctor_Donna đã bình luận…
congats!! hơn một năm qua
Natalie_Singer đã bình luận…
Thanks! ;) hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Thank bạn Girls! hơn một năm qua
heart
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
Week Spot Look: Comedy TV Couples: Will & Grace/Jeff & Britta/Seinfeld & Elaine/Smithy & Nessa/Roy & Jen/Andy & Maggie/Steven & Susan and Jack & Liz... enjoy it! đã đăng hơn một năm qua
kiss
drewjoana đã đưa ý kiến …
tình yêu tình yêu tình yêu the new Theme. Miss the 90´s!!!! đã đăng hơn một năm qua
KarinaCullen đã bình luận…
Thxs doll! ^_^ hơn một năm qua
heart
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
New Spot Look: 90's TV Couples from Roswell, Felicity & Everwood! đã đăng hơn một năm qua
brileyforever77 đã bình luận…
AMAZING new spot look!! hơn một năm qua
sunny
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
New Spot Look... This Week: SummerTime! Today is the first ngày of Summer in Portugal, so WELCOME SUN! ^_^ đã đăng hơn một năm qua
brileyforever77 đã bình luận…
tình yêu the new spot look!! hơn một năm qua
Natalie_Singer đã bình luận…
It's brilliant! hơn một năm qua
heart
Natalie_Singer đã đưa ý kiến …
Really amazing spot icon! đã đăng hơn một năm qua
mischievous
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
New Spot Look... This Week: UK TV Series! Enjoy it! đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Brilliant! All my yêu thích UK Comedies;) hơn một năm qua
no1drwhofan đã bình luận…
Amzing new spot look, I must say. :) How do bạn produce such immaculate banners? :) Xxx hơn một năm qua
KarinaCullen đã bình luận…
Thank You...^_^ just pixlr.com hơn một năm qua
no1drwhofan đã bình luận…
I shall definitely utilise it. Thank you!! :) Xxxx hơn một năm qua
julesb666 đã đưa ý kiến …
tình yêu your new biểu tượng and banner Joana, so sweet and colourful x đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Thank bạn hun! hơn một năm qua
julesb666 đã bình luận…
Joana bạn know my FB cover, well do bạn think bạn could make me an biểu tượng with 'Jules' on it, out of that pic and post it on my tường 'Jules spot' here? hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Sure dear. Absolutely!:) hơn một năm qua
julesb666 đã bình luận…
Thanks sweetheart xxx hơn một năm qua
heart
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
New Spot Look: Tomorrow is Children's ngày in Portugal (Jun 1st)... a week look dedicated to children... happy and sweet feelings guys! đã đăng hơn một năm qua
no1drwhofan đã bình luận…
Awww, sweet. :) Xxxx hơn một năm qua
brileyforever77 đã bình luận…
Aw! So sweet! :D hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Very Sweet indeed! hơn một năm qua
no1drwhofan đã bình luận…
Ahhh...life when we were small children was so easy- little did we know it would become progressively difficult, upon our becoming a năm older, as twelve months passed, each year. :) The biểu tượng somehow makes me reminisce about playing in the school playground, with my peers...happy days...:) Xxx hơn một năm qua
big smile
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
New Spot Look: JUST JOANA! đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Ah my face everywhere! hơn một năm qua
no1drwhofan đã bình luận…
OMG! Joana, is that you? bạn are very pulchritudinous!!! :) Xxx hơn một năm qua
no1drwhofan đã bình luận…
Agreed. :) Xx hơn một năm qua
mischievous
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
Spot Look: âm nhạc - Saturday Night Fever, Moulin Rouge, Dirty Dancing, Grease, Fame, Footloose, Singin' in the Rain and Phantom of the Opera! đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Makes me wanna sing Of Joy!!! hơn một năm qua
heart
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
New Spot Look: Romantic TV Couples - Caskett, Tiva, Carrie/Brody, Bones/Booth, Hal/Alex, Dov/Gail, Andy/Nancy, Nick/Jess, Tony/Michelle and Doctor/Rose... enjoy it! đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Gorgeous & Romantic Spot Look! Obrigada Amiga!!! hơn một năm qua
Natalie_Singer đã bình luận…
Oh, I tình yêu it! hơn một năm qua
Laisalves8 đã bình luận…
I tình yêu it the new spot! hơn một năm qua
QueenCordelia đã đưa ý kiến …
Joined, awesome club! <3 đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Thank bạn hun hơn một năm qua
mischievous
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
New Spot Look: Sexy Noir... with Damian Lewis & Hugh Dancy! đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Mui Sexy!!!! Thank bạn my Friend, my two yêu thích man, Damian and Hugh!!!! hơn một năm qua
cool
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
And the British tình yêu continues this week!! Enjoy it!! đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
tình yêu it, tình yêu it my friend. Perfect UK Look:D hơn một năm qua
brileyforever77 đã bình luận…
<3 hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
I am UK Girl bởi heart!!!! hơn một năm qua
big smile
Laisalves8 đã đưa ý kiến …
Joined! đã đăng hơn một năm qua
Laisalves8 đã bình luận…
tình yêu it your spot BTW! hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Obrigado Lais! hơn một năm qua
heart
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
Spot Look of the Week... British Actors: Hugh Laurie, Chris O'Dowd, David Tennant, Joseph Gilgun, Allen Leech, Damian Lewis, Jonny Lee Miller, Daniel Craig & Ralph Fiennes! đã đăng hơn một năm qua
Natalie_Singer đã bình luận…
Fantastic spot icon! I really tình yêu it! :D hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Sexy Spot Icon;=) hơn một năm qua
mischievous
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
New Spot Look... Welcome to SPRING! đã đăng hơn một năm qua
Natalie_Singer đã bình luận…
So bright! I tình yêu it! :) hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Its So Beautiful! Credits to my friend Karina! She is very sweet! hơn một năm qua
heart
julesb666 đã đưa ý kiến …
tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
tình yêu back at you! hơn một năm qua
julesb666 đã đưa ý kiến …
OMG I'm a người hâm mộ of myself! ROFLMFAO! đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
julesb666 đã đưa ý kiến …
♥ OMG OMG OMG Joana! ♥ I tình yêu my spot I tình yêu IT! ♥ All my favourite lush men and everything ♥ I'm going to make some câu hỏi kiểm tra các câu hỏi and số phiếu bầu and stuff ♥ bạn truly are a special person ♥ XXXXXXXX đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Thank bạn Jules dear;) hơn một năm qua
heart
julesb666 đã đưa ý kiến …
con trăn, boa Páscoa, Páscoa Feliz, Feliz Páscoa Joana đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Thanks my Friend!!! hơn một năm qua
julesb666 đã bình luận…
She's alive....Oh My God Christopher....Your Mother's Alive...(Dallas) hơn một năm qua
heart
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
Easter Spot Look...Enjoy it!! đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Ta Lindo!!! hơn một năm qua
big smile
brileyforever77 đã đưa ý kiến …
YAY!!! I got my dedicated medal!:) đã đăng hơn một năm qua
Doodlebug81 đã bình luận…
congrats! :) hơn một năm qua
brileyforever77 đã bình luận…
Thank you!:) hơn một năm qua
brileyforever77 đã bình luận…
Thank you!! hơn một năm qua
mischievous
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
New Spot Look: Don't be affraid... and it's not Halloween... but vampires, zombies, witches, demons are walking around...;)
Thank God we have our Hunters: Doyle & Wesley...^_^ đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Yeah so we are an toàn, két an toàn now;) hơn một năm qua
crying
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
New Look this week: Goodbye Being Human UK...;( đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Está tao fofinho o spot look. Gorgeous;) hơn một năm qua
mischievous
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
Theme of the week... Earrings and beautiful women! ^_^ đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Happy Women ngày to Everyone:) hơn một năm qua
wink
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
This week Spot Look - Books: Pride & Prejudice, The Reader, Bridget Jone's Diary, Sookie Stackhouse Novels and The Millennium Trilogy! đã đăng hơn một năm qua
heart
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
New Spot Look... Theme: Old TV Shows loved bởi Joana!
Roswell, Alias, La Femme Nikita, Dark Angel, Alf, Family Ties and Buffy, the Vampire Slayer! đã đăng hơn một năm qua
mischievous
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
New look for a sweet week... i went crazy! đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
bạn went good Crazy<333 hơn một năm qua
heart
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
New Spot Banner... Valentine's ngày Special... with memorable couples from Joana's yêu thích movies: Pride & Prejudice, Wuthering Heights, Jane Eyre, Moulin Rouge, The Phantom of the Opera, The English Patient and Bridesmaids!
Enjoy it! đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Oh a Million Kisses to my Dear Friend;) hơn một năm qua
heart
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
New Spot Banner dedicated to Nick&Jess Finally Kiss... from New Girl! đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Wow wow wow this is like the most beautiful thing I ever seen! Thank bạn Honey!!! hơn một năm qua
big smile
Natalie_Singer đã đưa ý kiến …
Dedicated fan!!! :D đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
OMG your amazing Natalie! hơn một năm qua
Natalie_Singer đã bình luận…
Well, I'm really glad to be your fan! :) hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Your so sweet, I am glad to be bạn người hâm mộ either. hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
congrats hơn một năm qua
mischievous
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
TV Shown in the new banner: Homeland, Downton Abbey, Nikita, OTH, Bones, New Girl, Girls and Castle! đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Thats my friend! Knows it All! I tình yêu the weekly spot banner! hơn một năm qua
heart
dacastinson đã đưa ý kiến …
Awesome new spot look! *-* đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Thanks Danijela. Credits to my awesome friend KarinaCullen;) hơn một năm qua