trả lời câu hỏi này

Drake và Josh Câu Hỏi

who looks best vịt đực, drake hoặc Josh?

 cllove88 posted hơn một năm qua
next question »

Drake và Josh Các Câu Trả Lời

xenriquegrl said:
Drake! XD
select as best answer
 Drake! XD
posted hơn một năm qua 
jwood723 said:
josh
select as best answer
posted hơn một năm qua 
BellaW said:
Drake
select as best answer
vịt đực, drake
posted hơn một năm qua 
LUVJosh said:
vịt đực, drake of course
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »