Bảy viên ngọc rồng Z Updates

a video đã được thêm vào: GOKU'S Mất tích SON!? | Dragon Ball AF (Toyble) | PART 1 cách đây 5 giờ by TheDarkEmpire
a video đã được thêm vào: Gogeta's Stardust Explosion Explained (Dragon Ball Super Broly) cách đây 4 ngày by TheDarkEmpire
a video đã được thêm vào: Jiren "Tribute" - Dragon Ball Super "AMV" The Last to Fall cách đây 8 ngày by KEISUKE_URAHARA
a video đã được thêm vào: Jiren - Indestructible [ AMV ] (Reupload) DBS cách đây 8 ngày by KEISUKE_URAHARA
a video đã được thêm vào: JIREN TRIBUTE (AMV) No Glory cách đây 8 ngày by KEISUKE_URAHARA
a video đã được thêm vào: Discovering Frieza's TRUE Ancestor... cách đây 9 ngày by TheDarkEmpire
a comment was made to the poll: Which is your yêu thích season? cách đây 10 ngày by John-24
a poll đã được thêm vào: Do bạn like the Shadow Những câu chuyện về rồng saga cách đây 10 ngày by John-24
a comment was made to the poll: Did bạn Like Goku? cách đây 10 ngày by John-24
a comment was made to the poll: Did bạn Like Kid Buu? cách đây 10 ngày by John-24
a comment was made to the poll: Did bạn Like Cell? cách đây 10 ngày by Carl-123
a comment was made to the poll: Did bạn Like Vegeta? cách đây 10 ngày by Carl-123
a poll đã được thêm vào: Who was the most disappointing character introduced in DBZ? cách đây 11 ngày by manoffewwords
a poll đã được thêm vào: Who would win? cách đây 11 ngày by manoffewwords
a video đã được thêm vào: DRAGON BALL Z: KAKAROT – A New Power Awakens Ep. 2 Launch Trailer cách đây 12 ngày by TheDarkEmpire
a video đã được thêm vào: The Ending of Dragon Ball GT Explained cách đây 13 ngày by TheDarkEmpire
a video đã được thêm vào: Jiren「ASMV」- The Mortal Stronger Than A God cách đây 14 ngày by KEISUKE_URAHARA
a video đã được thêm vào: Dragon Ball Super - Jiren「AMV」- Legends Never Die cách đây 14 ngày by KEISUKE_URAHARA
a video đã được thêm vào: Dragon Ball Super: Jiren - Alan Walker - The Spectre cách đây 14 ngày by KEISUKE_URAHARA
a video đã được thêm vào: Why Universe 6 Saiyans Are "Weaker"... cách đây 14 ngày by TheDarkEmpire
a video đã được thêm vào: Fun Facts bạn Didn't Know About Perfect Cell cách đây 15 ngày by TheDarkEmpire
a video đã được thêm vào: DRAGON BALL Z: KAKAROT – New Power Awakens Part 2 cách đây 17 ngày by TheDarkEmpire
a poll đã được thêm vào: Who do bạn think has a thêm annoying fanbase cách đây 18 ngày by Carl-123
a comment was made to the poll: Which DBZ couple is your favorite? cách đây 18 ngày by Carl-123
a video đã được thêm vào: Jiren Fact's compilation #6 cách đây 18 ngày by KEISUKE_URAHARA
a video đã được thêm vào: Jiren Fact's Compilation #5 cách đây 18 ngày by KEISUKE_URAHARA
a video đã được thêm vào: Jiren Fact's Compilation #4 cách đây 18 ngày by KEISUKE_URAHARA
a video đã được thêm vào: The Mystery of the Family Kamehameha cách đây 18 ngày by TheDarkEmpire
a video đã được thêm vào: WHAT IF Gine Went With Goku To Earth? Part 11 cách đây 21 ngày by TheDarkEmpire
a video đã được thêm vào: Goku vs. Frieza but It's Actually 5 phút cách đây 22 ngày by TheDarkEmpire
a video đã được thêm vào: Jiren Facts Compilation #3 cách đây 22 ngày by KEISUKE_URAHARA
a video đã được thêm vào: Jiren fact's Compilation #2 cách đây 22 ngày by KEISUKE_URAHARA
a video đã được thêm vào: Jiren Fact's Compilation cách đây 22 ngày by KEISUKE_URAHARA
a video đã được thêm vào: OG Dragon Ball About To Be REBOOTED? cách đây 22 ngày by TheDarkEmpire
a video đã được thêm vào: The Dragon Ball What If Halloween Special cách đây 29 ngày by TheDarkEmpire
a video đã được thêm vào: Moro in the Dragon Ball Super ANIME? HOW? cách đây 29 ngày by TheDarkEmpire
a video đã được thêm vào: Lord Beerus/Freezer Not gonna die cách đây một tháng 1 by KEISUKE_URAHARA
a video đã được thêm vào: Beerus 「AMV」-Angel With A Shotgun cách đây một tháng 1 by KEISUKE_URAHARA
a video đã được thêm vào: Beerus Tribute- Don't Mess With Me cách đây một tháng 1 by KEISUKE_URAHARA
a video đã được thêm vào: Goku's Biggest Mistakes cách đây một tháng 1 by TheDarkEmpire
a video đã được thêm vào: Dragon Ball R&R EPISODE 6 cách đây một tháng 1 by TheDarkEmpire
a video đã được thêm vào: DragonShortZ Special: A SHORT Halloween - TeamFourStar (TFS) cách đây một tháng 1 by TheDarkEmpire
a video đã được thêm vào: Super Saiyan God vs Super Saiyan 4 - Which Fits Saiyans Better? cách đây một tháng 1 by TheDarkEmpire
a poll đã được thêm vào: Which form is your yêu thích cách đây một tháng 1 by ibbyplatinumk
a comment was made to the poll: Who is the stronger fusion? cách đây một tháng 1 by ibbyplatinumk
a comment was made to the poll: Should They make DragonBall AF? cách đây một tháng 1 by ibbyplatinumk
a comment was made to the poll: Who is the better fighter cách đây một tháng 1 by ibbyplatinumk
a comment was made to the poll: Should they make a DragonBall Z film series? cách đây một tháng 1 by ibbyplatinumk
a comment was made to the poll: What Saga was the Best? cách đây một tháng 1 by ibbyplatinumk
a video đã được thêm vào: Dragon Ball krillin and android 18 AMV Closer lyrics cách đây một tháng 1 by KEISUKE_URAHARA