Dracula NBC Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-9 của 9

LittleMissAkuma đã đưa ý kiến …
I'm so sad that the hiển thị got cancelled :( đã đăng hơn một năm qua
Flummy đã bình luận…
Me too! hơn một năm qua
rainy
SherlockStark đã đưa ý kiến …
For some reason this spot just doesn't accept my icons... I đăng tải two and only one gets posted. It's frustrating... đã đăng hơn một năm qua
modernfan đã bình luận…
same happened to me! I agree it's frustrating! hơn một năm qua
heart
SherlockStark đã đưa ý kiến …
"When it comes to dreams, one might falter but the only way to fail is to abandon them." ~ Alexander Grayson / Dracula đã đăng hơn một năm qua
goddesserika18 đã đưa ý kiến …
tình yêu this show! đã đăng hơn một năm qua
heart
kwiatuszek446 đã đưa ý kiến …
VOTE FOR KATIE MCGRATH AND JONATHAN RHYS MEYERS link : yêu thích ACTRESS IN A NEW TV SERIES: OTHER: KATIE MCGRATH
yêu thích ACTOR IN A NEW TV SERIES: JONATHAN RHYS MEYERS đã đăng hơn một năm qua
MariLena16 đã đưa ý kiến …
I was waiting thêm from the premiere but Jonathan was so handsome and charming that i'm gonna keep watching it. đã đăng hơn một năm qua
mischievous
karlyluvsam đã đưa ý kiến …
i can not for wait this hiển thị !! i hope we see classic vampire Lore . đã đăng hơn một năm qua
sherlocked88 đã bình luận…
Just 2 days left! It's almost here :) hơn một năm qua
crying
Gabri3la đã đưa ý kiến …
I can't wait anymore!!!
Just give it to me!!!! đã đăng hơn một năm qua
sherlocked88 đã bình luận…
Yeah! Just twenty days left, though! hơn một năm qua
sunny
AcidBanter đã đưa ý kiến …
Thanks to Gabri3la for the great new banner đã đăng hơn một năm qua
sherlocked88 đã bình luận…
It's awesome! <3 hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
tình yêu it! hơn một năm qua
karlyluvsam đã bình luận…
Nice banner very well done hơn một năm qua