Bác sĩ Seuss Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 21

LuzzlyDemigod đã đưa ý kiến …
xin chào XD did bạn know his name is actually pronounced as Dr Soice (like voice) đã đăng hơn một năm qua
smile
hanhclubbl02 đã đưa ý kiến …
Hi all, i'm new member. Add người hâm mộ me ^^ đã đăng hơn một năm qua
blush
jaimiejo128 đã đưa ý kiến …
red cá blue cá then what is it?? đã đăng hơn một năm qua
monkeycrazy19 đã bình luận…
its one cá two cá red cá blue cá hơn một năm qua
hetalianstella đã đưa ý kiến …
Even as a teenager I tình yêu his stories. They bring out my inner childhood! <3 đã đăng hơn một năm qua
awesomeblossom1 đã đưa ý kiến …
He's from my hometown, Springfield, Massachusetts đã đăng hơn một năm qua
xXxDracoxXx đã bình luận…
Same here. :D hơn một năm qua
smile
fangirl-dianne đã đưa ý kiến …
Be who bạn are and say what bạn mean, because those who mind don't matter and those who matter don't mind. đã đăng hơn một năm qua
ShadowYJ đã đưa ý kiến …
I'll never stop loving his books! They are so cute! Have any of you'zz noticed that in every book, that there is always a message hoặc moral? đã đăng hơn một năm qua
Johan-Tirado đã đưa ý kiến …
"Unless someone like bạn cares an awful lot, nothing is going to get better.
It's not."
-Dr. Seuss đã đăng hơn một năm qua
Johan-Tirado đã bình luận…
Yeah hơn một năm qua
smile
SweetHoneyBunny đã đưa ý kiến …
This place is dead.

bạn have brains in your head. bạn have feet in your shoes. bạn can steer yourself, any direction bạn choose.
Dr. Seuss đã đăng hơn một năm qua
simpleplan1234 đã đưa ý kiến …
Dr.seuss is the best đã đăng hơn một năm qua
cake
DepplyinLove đã đưa ý kiến …
Happy (late) birthday!!! đã đăng hơn một năm qua
usernameinvalid đã đưa ý kiến …
He is the reason most of us had a childhood. đã đăng hơn một năm qua
cake
sabrinaveary đã đưa ý kiến …
Happy Birthday! :D đã đăng hơn một năm qua
wink
Fruit_Cake đã đưa ý kiến …
Happy Birthday!!!! đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã đưa ý kiến …
who is he? đã đăng hơn một năm qua
Gymnast4CHRIST đã đưa ý kiến …
"You know you're in tình yêu when bạn can't fall asleep at life because real life is finally better than your dreams." My FAVE Dr.Seuss quote EVA! đã đăng hơn một năm qua
Gymnast4CHRIST đã bình luận…
Oops, so sorry i meant bạn can't fall asleep at NIGHT!!! SORRY! hơn một năm qua
big smile
yappybunny123 đã đưa ý kiến …
My theater company put on Horton HEars a WHo, and I was Horton, Dr. Seuss is one wacky man, but he's awsome!!! đã đăng hơn một năm qua
TeamAlice123p đã đưa ý kiến …
i <3 dr. Seuss LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
thestageplace đã đưa ý kiến …
Happy Birthday Dr. Seuss. Find Dr. Seuss costumes at www.thestageplace.com/drseuss.php đã đăng hơn một năm qua
crookshank197 đã đưa ý kiến …
"Be who bạn are and say what bạn feel, because those who mind don't matter, and those who matter don't mind." - Dr. Seuss
this is my yêu thích quote đã đăng hơn một năm qua
DrJacksonLake đã bình luận…
Me too hơn một năm qua
Phangirl7 đã đưa ý kiến …
You're never too old to tình yêu Dr. Seuss! I know I do! đã đăng hơn một năm qua