Dr. John Carter Updates

a photo đã được thêm vào: Dr. John Carter cách đây một tháng 1 by DoloresFreeman
a wallpaper đã được thêm vào: Dr. John Carter hơn một năm qua by DoloresFreeman
fan art đã được thêm vào: Dr. John Carter hơn một năm qua by DoloresFreeman
a link đã được thêm vào: Noah Wyle Spot hơn một năm qua by DoloresFreeman
a comment was made to the poll: I CANT BELIEVE THIS SPOT WASN'T MADE SOONER!!! hơn một năm qua by faby15
an icon đã được thêm vào: John Carter♥ hơn một năm qua by TheSamster