trả lời câu hỏi này

bánh doughnut Câu Hỏi

Whats your yêu thích kind(s)of Donuts?

Mine is Glaze and Powdered.
 ros59 posted hơn một năm qua
next question »

bánh doughnut Các Câu Trả Lời

GreenTunic said:
Mine is dâu, dâu tây frosted.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
PinkCamo33 said:
either powdered hoặc jam-filled ^^
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Micki_x said:
the yummy kind!!!!!!!!!!!

select as best answer
 the yummy kind!!!!!!!!!!!
posted hơn một năm qua 
*
lolz that's EVERY kind! XD
PinkCamo33 posted hơn một năm qua
*
nice :)
halcyon-smile posted hơn một năm qua
halcyon-smile said:
Glazed hoặc chocolate!
select as best answer
 Glazed hoặc chocolate!
posted hơn một năm qua 
Makeupdiva said:
Long Johns and honey crullers
select as best answer
 Long Johns and honey crullers
posted hơn một năm qua 
Kawaii-Charm said:
I like Boston Cream the best.
select as best answer
 I like Boston Cream the best.
posted hơn một năm qua 
next question »