Vịt Donald Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-8 của 8

laugh
fansfunsz đã đưa ý kiến …
quack đã đăng hơn một năm qua
cake
Eula2003 đã đưa ý kiến …
Happy Birthday Donald~!!!!

b your người hâm mộ Eula xDD ^w^ đã đăng hơn một năm qua
nguyenlinh25989 đã bình luận…
link hơn một năm qua
wink
sweetgirlstar đã đưa ý kiến …
Hi Do bạn tình yêu Cartoon Characters ?
Wont a Nice Club There Are Nice video And Picture ..... ?
Now There Are My AMAZING Club - Cartoon Characters -
There Are a Lot Of Characters Like : Hello Kitty - Cenderella - Betty boop - Tweety - Sponge Bob - Tinker chuông, bell - Lulu Caty - Mikey chuột - Winnie The Pooh - Carz - Sanrio Characters And thêm !!!!!
Hurry Up bạn Will Be The - bạn Will Be 11 những người hâm mộ - Hurry Up !
đã đăng hơn một năm qua
shadowlover239 đã đưa ý kiến …
i like daffy better
đã đăng hơn một năm qua
pEnELoPe3six đã đưa ý kiến …
I tình yêu the way he called Daffy a "nigger" in "Who Framed Roger Rabbit" LOL – Liên minh huyền thoại XD

He totally rocks!! I tình yêu him he is so funny!! đã đăng hơn một năm qua
MalloMar đã bình luận…
I can't believe they did that! Hahaha hơn một năm qua
big smile
rosemina đã đưa ý kiến …
Best Disney character ever!!!! đã đăng hơn một năm qua
sabrinaki_ đã bình luận…
mine too! hơn một năm qua
big smile
gingerangel16 đã đưa ý kiến …
Luv da banner :) đã đăng hơn một năm qua
brute_aixc đã đưa ý kiến …
i luvv donald duckk đã đăng hơn một năm qua
brute_aixc đã bình luận…
he nevah gives up when it comes to a fight! yeaa XD hơn một năm qua
pEnELoPe3six đã bình luận…
he rocks!!! \m/ hơn một năm qua