DmC: Devil May Cry Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-7 của 7

Rainbowblitz đã đưa ý kiến …
I finished the game. I saw Dante stab Virgil in the tim, trái tim but Kat pleased Dante to not kill him so he let Virgil live. đã đăng hơn một năm qua
Rainbowblitz đã đưa ý kiến …
I now play DmC! It is so cool! đã đăng hơn một năm qua
crying
Rainbowblitz đã đưa ý kiến …
Poor Dante he Mất tích his mum. đã đăng hơn một năm qua
smile
Rainbowblitz đã đưa ý kiến …
I watch my mom play it. đã đăng hơn một năm qua
trueshadowwolf đã đưa ý kiến …
this is awesome game! đã đăng hơn một năm qua
smile
angel028 đã đưa ý kiến …
i tình yêu the game of devil may cry đã đăng hơn một năm qua
ZEADPOOL1991 đã đưa ý kiến …
i tình yêu the original, but this series is pretty damn good đã đăng hơn một năm qua