Dirty Diana Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 14

tweetybird300 đã đưa ý kiến …
I tình yêu bạn Michael Jackson RIP đã đăng hơn một năm qua
crying
BuffyJ442 đã đưa ý kiến …
missing bạn so much MJJ đã đăng hơn một năm qua
BuffyJ442 đã bình luận…
I tình yêu MJJ he is my life hơn một năm qua
cool
chokladen94 đã đưa ý kiến …
Happy birthday Dirty Diana! ;D đã đăng hơn một năm qua
cherl12345 đã bình luận…
Happy birthday tou, Helena. hơn một năm qua
chokladen94 đã bình luận…
umm its not my birthday :P hơn một năm qua
cherl12345 đã bình luận…
I'm glad bạn liked my câu hỏi pertaining to Michael. hơn một năm qua
heart
NikkiLovesMJ đã đưa ý kiến …
Got a Dedicated medal! :D Wow so awesome! & Unexpected :) đã đăng hơn một năm qua
icuSTALKER đã đưa ý kiến …
701th fan:) đã đăng hơn một năm qua
Caitlin1996 đã đưa ý kiến …
Dirty Dianna is a great song I tình yêu it đã đăng hơn một năm qua
kiss
koolkat-1994 đã đưa ý kiến …
Dirty Diana is the Sexiest Video Michael ever it makes me so happy and i need to watch it over and over again :D I tình yêu MJ ♥ đã đăng hơn một năm qua
cool
natasajackson đã đưa ý kiến …
i tình yêu Dirty Diana!!!!It's my favourite MJ's rock song!Also he looks so hot in this video and his voice....WOOOW!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
heart
michaeljj29 đã đưa ý kiến …
everyone u guys are awesome mj những người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
heart
michaeljj29 đã đưa ý kiến …
bạn no something his name may not be diana (cuz) he is man but he is sure is dirty <3 <3 <3 đã đăng hơn một năm qua
heart
mccalamccool đã đưa ý kiến …
Dirty Diana is my FOREVER Fave song and video. :) <3 <3 <3 tình yêu it <3 And my biểu tượng is Dirty Diana. XP tình yêu Michael forever! XOXOXOXOX đã đăng hơn một năm qua
big smile
twilightlover73 đã đưa ý kiến …
It's funny because my name is Diana LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
heart
Rock_Goddess đã đưa ý kiến …
one of his greatest songs:) đã đăng hơn một năm qua
koolkat-1104 đã đưa ý kiến …
i tình yêu Michael Jackson in dirty Diana that's my yêu thích song đã đăng hơn một năm qua