DiaZam Updates

a video đã được thêm vào: Blood, Swaet and Tears BTS Eng Sub-Live hơn một năm qua by DiaZam
a video đã được thêm vào: Hard carry Mama hơn một năm qua by DiaZam
a video đã được thêm vào: SHINee new song-Tell me what to do hơn một năm qua by DiaZam
a video đã được thêm vào: Big Bang Comeback on 12th December!! hơn một năm qua by DiaZam