Diana ross/michael jackson Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-9 của 9

heart
Jacksonaki1998 đã đưa ý kiến …
A true friendship that never dies!! đã đăng hơn một năm qua
smile
tkdiamond đã đưa ý kiến …
two of my các sở thích đã đăng hơn một năm qua
heart
sandiphardy đã đưa ý kiến …
just good Những người bạn đã đăng hơn một năm qua
DanaMJ đã đưa ý kiến …
Best friends♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ đã đăng hơn một năm qua
PrInCeMjFaN đã đưa ý kiến …
PLEASE VOTE 4 MJ hes losing bởi 1%
link đã đăng hơn một năm qua
smile
tina_cat đã đưa ý kiến …
if bạn want bạn can tham gia the club only about Diana Ross hoặc The Supremes ;) đã đăng hơn một năm qua
tina_cat đã bình luận…
link hơn một năm qua
tina_cat đã bình luận…
link hơn một năm qua
Fredka đã bình luận…
i like Diana =) hơn một năm qua
Jacksonaki1998 đã bình luận…
link<3 hơn một năm qua
smile
caligurl16 đã đưa ý kiến …
Ooh I tình yêu the icon! ;D
The biểu tượng picture for this club is always so amazing đã đăng hơn một năm qua
heart
kusia đã đưa ý kiến …
I tình yêu Diana<33 đã đăng hơn một năm qua
angry
mjhott đã đưa ý kiến …
Diana Ross was best for Michael. Some People just don't understand that, and it pisses me off. LOL,sorry! đã đăng hơn một năm qua
caligurl16 đã bình luận…
I agree w/ you! <33 hơn một năm qua
Vexi đã bình luận…
It pisses bạn off because we don't have the same opinion as you... ? Omfg. hơn một năm qua
Jacksonaki1998 đã bình luận…
Absolutely Agree with you! hơn một năm qua