Desktop hình nền Updates

a comment was made to the wallpaper: 3D hơn một năm qua by hhahhahahah
a photo đã được thêm vào: DeskWalls D0G 226 hơn một năm qua by _Aurora
a comment was made to the link: jrjwehdjeddefu hơn một năm qua by djksnd
a link đã được thêm vào: jrjwehdjeddefu hơn một năm qua by djksnd
an icon đã được thêm vào: dhjhjdhwuehrhehrfjk hơn một năm qua by djksnd
a wallpaper đã được thêm vào: 3D galery hơn một năm qua by brittanie81892