Dead Poets Society Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

angelic
Hughmygod đã đưa ý kiến …
Rest in Peace Robin Williams. đã đăng hơn một năm qua
spnmemories đã đưa ý kiến …
this is thee most inspirational film I've ever seen. It literly gave me goosebumps. đã đăng hơn một năm qua
MisfitGojita đã bình luận…
We totally agree! Yawp! hơn một năm qua
garth231 đã đưa ý kiến …
I would just like to say that this movie is one of if not the greatest phim chiếu rạp i have ever seen đã đăng hơn một năm qua
MisfitGojita đã bình luận…
Same here! i tell people about how inspiring it is all the time! hơn một năm qua