trả lời câu hỏi này

David Lynch Câu Hỏi

how does Lynch put across surreal themes in his films? (academic question)

please reply with what bạn can. example, editing, cinematography, music, performance, các điểm thưởng etc.
 Prabs posted hơn một năm qua
next question »