thêm chủ đề trên diễn đàn

David Archuleta diễn đàn

hiển thị số diễn đàn 1-39 trên tổng số chủ đề 39 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
Promote BEGIN. - David Archuleta  Hector95 1 2169 hơn một năm qua
David Archuleta's new album promotion  leetruc2008 0 2319 hơn một năm qua
DAVID IS SERVING A 2 năm MISSION!!!  lovespercy 0 3769 hơn một năm qua
OMG!!!! I TOTALLY MET DAVID!!!!!  harry-edward 19 3829 hơn một năm qua
name for archuleta fans?  funsizedtink 8 4151 hơn một năm qua
Met DAVID @Pond's Teens buổi hòa nhạc  Kekei59 3 1843 hơn một năm qua
David is GAY!  tomknowsall 10 7754 hơn một năm qua
xin chào don't forget to catch DAVID on channel v  lambertglam 0 2502 hơn một năm qua
i tình yêu bạn  vonna8 0 1328 hơn một năm qua
David Archuleta  Alie95 0 1254 hơn một năm qua
David googoo  mz_ihate_jb 2 1178 hơn một năm qua
davidddd  bieberfever34 3 1189 hơn một năm qua
vote for david on this poll!  krist 0 1026 hơn một năm qua
david archuleata is sooo hot!=)  eeyorelvr 7 2003 hơn một năm qua
Grab The David Archuleta Widget!!!  iheartmusic 2 1114 hơn một năm qua
See David Perform in NYC!!!!  iheartmusic 0 1669 hơn một năm qua
David, please sing this song  1621BAYRD 3 993 hơn một năm qua
WOW DAVID - bạn GO GUY!!  klg42 2 840 hơn một năm qua
If bạn have facebook....  lilkd2007 3 1206 hơn một năm qua
True Archie Fan?  Archie_Angel4 14 1080 hơn một năm qua
David has fun !!!  Anet 1 898 hơn một năm qua
All about David<--  loveedavid13 8 1183 hơn một năm qua
His ALbum!!  Archie_Angel4 4 1212 hơn một năm qua
Thần tượng âm nhạc Mỹ  testcamp 6 1232 hơn một năm qua
Popstar! magazine!  Archie_Angel4 0 2123 hơn một năm qua
david aculeta isnt as good as david cook......  funsizedtink 4 1484 hơn một năm qua
ALL ARCHIES PLEASE PLEASE PLEASE COME HERE!!!!!!!!!!  x0mGiLuVDaViDAx 0 1004 hơn một năm qua
vote for archie!  archie_fan 0 1263 hơn một năm qua
If bạn tình yêu David than Pick up the Phone and VOTE  Jill12652 1 1272 hơn một năm qua
David Archuleta, Young Hollywood, and AI Rehearsals & Interviews!  younghollywood 0 1458 hơn một năm qua
IMAGINE DAVID!  archfan1 0 1407 hơn một năm qua
mish?  randallshreeve 0 1653 hơn một năm qua
any song? :]  loveedavid13 2 1616 hơn một năm qua
I hope David sings.........  Archiee0826 0 1628 hơn một năm qua
Poor David  xoKyrstenx 5 2350 hơn một năm qua
Prediction?  loveedavid13 2 2108 hơn một năm qua
car  zgirl 1 1640 hơn một năm qua
he rocks!  raegirl 3 1706 hơn một năm qua
David!!!  tinydancer15 1 1646 hơn một năm qua