trả lời câu hỏi này

David Archuleta Câu Hỏi

contest for best david archuleta picture

1st place: I người hâm mộ bạn and 15 các điểm thưởng
2nd Place: người hâm mộ and 10 các điểm thưởng
3rd Place: 5 props
*
deadline oct. 27
katrinaparker12 posted hơn một năm qua
*
change to friday
katrinaparker12 posted hơn một năm qua
 katrinaparker12 posted hơn một năm qua
next question »

David Archuleta Các Câu Trả Lời

cena-fan said:
well
here's mine
select as best answer
 well here's mine
posted hơn một năm qua 
carloswifey said:
he is fine
select as best answer
 he is fine
posted hơn một năm qua 
haya27 said:
hope u like
select as best answer
 hope u like
posted hơn một năm qua 
next question »