Dark Angel vs. Supernatural Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-2 của 2

shomill đã đưa ý kiến …
Finally got the banner changed. Whaddaya think? đã đăng hơn một năm qua
shomill đã bình luận…
Er... forgot to put Bobby in the first one *idjut, idjut, idjut....* so I made a new one. :) hơn một năm qua
shomill đã đưa ý kiến …
I made an icon. bạn like?

I'm working on the banner. It may not even turn out as good as the icon. :S đã đăng hơn một năm qua