Dany and Jorah Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1 của 1

kiss
nimmy70 đã đưa ý kiến …
hi i loved GOT and season two is soooo far away!!?? the finale just blew me away and i am starting to read the first book of the series. đã đăng hơn một năm qua