Dany and Jorah Updates

a comment was made to the photo: Dorah hơn một năm qua by Doctor_Who
an icon đã được thêm vào: Dorah hơn một năm qua by FlightofFantasy
fan art đã được thêm vào: Dorah hơn một năm qua by FlightofFantasy
a photo đã được thêm vào: Dorah hơn một năm qua by FlightofFantasy
a video đã được thêm vào: All Dany/Jorah Scenes from Season 1 hơn một năm qua by FlightofFantasy