Daniel Sharman Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-8 của 8

heart
Shortstuffdiva đã đưa ý kiến …
xin chào omg i am a big no i'm a hugh người hâm mộ your the reason i watch teen chó sói, sói i tình yêu bạn your adorable honestly your very talented đã đăng hơn một năm qua
cool
kara-shay đã đưa ý kiến …
just came back from vacation đã đăng hơn một năm qua
Taybearamazing đã đưa ý kiến …
Hi Daniel I think . You’re very talented. I am fourteen years old – that’s old enough to marry bạn right. No, I’m just kidding. I don’t want to sound like those lovesick cún yêu, con chó con những người hâm mộ but I must say you’re very cute and adorable. Your best features are your smile and your pretty blue eyes. Also, your physique but bạn already know that and hear a lot about I’m sure. đã đăng hơn một năm qua
smile
Lou-Anne29 đã đưa ý kiến …
I'm French and I know bạn have những người hâm mộ in France ! <3 bạn are a very good actor and bạn are very beautiful ! :) đã đăng hơn một năm qua
cool
kara-shay đã đưa ý kiến …
bạn are the best actor in teen chó sói, sói đã đăng hơn một năm qua
heart
kara-shay đã đưa ý kiến …
bạn are so hot wen ur mad but u are anytime anyway. đã đăng hơn một năm qua
laugh
gia789 đã đưa ý kiến …
Hopefully Issac does not die in teen chó sói, sói đã đăng hơn một năm qua
imissac đã đưa ý kiến …
WHY ISNT THERE ANYTHING ON MY tường đã đăng hơn một năm qua
RJSchmidt đã bình luận…
haha xD hơn một năm qua
gia789 đã bình luận…
Issac is one of my yêu thích charter in teen chó sói, sói hơn một năm qua
Shortstuffdiva đã bình luận…
isaac is the best character in teen chó sói, sói hơn một năm qua