tạo phiếu bầu

Dangan Ronpa Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị dangan ronpa số phiếu bầu (1-100 of 704)
« trước đó   |  tiếp theo »
người hâm mộ lựa chọn: 2
100%
0%
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: 1
100%
0%
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
hòa!
50%
50%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: 11
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 39
100%
0%
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Him
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Junko Enoshima
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Kokichi Ouma
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Nagito Komaeda
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Izuru Kamukura
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Kokichi Ouma
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Angie Yonaga
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Shuichi Saihara
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Kyoko Kirigiri
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Kokichi Ouma
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Nagito Komaeda
100%
0%
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
người hâm mộ lựa chọn: Kokichi Ouma
100%
0%
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
người hâm mộ lựa chọn: Kaede Akamatsu
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Nagito Komaeda
100%
0%
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
người hâm mộ lựa chọn: Kokichi Ouma
100%
0%
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
người hâm mộ lựa chọn: Kokichi Ouma
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Maki Harukawa
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Shuichi Saihara
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Kokichi Ouma
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Mikan Tsumiki
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Kazuichi Soda
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Chiaki Nanami
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Nagito Komaeda
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Kokichi Ouma
100%
0%
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
người hâm mộ lựa chọn: Kokichi Ouma
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Kyoko Kirigiri
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Him
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Mix Feeling About Him
67%
33%
hòa!
25%
25%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Her
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Her
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Indifferent/Neutral About Him
50%
33%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Her
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Like Him
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Like Him
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Him
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Her
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Hate Him
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Her
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Him
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Him
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Like Him
67%
33%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Him
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Indifferent/Neutral About Him
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Indifferent/Neutral About Him
67%
33%
hòa!
25%
25%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Him
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Her
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Him
100%
0%
hòa!
50%
50%
hòa!
8%
8%
hòa!
9%
9%
hòa!
9%
9%
người hâm mộ lựa chọn: Kiyotaka Ishimaru
18%
9%
hòa!
18%
18%
hòa!
18%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Ryota Mitarai
18%
9%
người hâm mộ lựa chọn: Gundham Tanaka
18%
9%
hòa!
18%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Hajime Hinata
18%
9%
hòa!
9%
9%
người hâm mộ lựa chọn: Kaede Akamatsu
18%
9%