Dan Aykroyd Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-6 của 6

sweetlady982002 đã đưa ý kiến …
Hi, there! I'm Sweet Lady, & I'm new here. Happy New Year! đã đăng cách đây 8 tháng
seth157 đã đưa ý kiến …
in the words of Billie Joal don't go changing đã đăng hơn một năm qua
VictoriaHzKing đã đưa ý kiến …
Wow! I tình yêu this site, tình yêu the fans... bạn ROCK! Aykroyd and Dixon attract the best fans. Keep it up. đã đăng hơn một năm qua
xXSam_007_Xx đã đưa ý kiến …
happy birthday dan đã đăng hơn một năm qua
MaddiJade đã đưa ý kiến …
I tình yêu the Blues Brothers I'm obsessed with it and I'm a massive người hâm mộ of Dan Aykroyd I tình yêu him as and actor and he's a amazing guy đã đăng hơn một năm qua
beauiful đã đưa ý kiến …
I tình yêu ghostbusters 1&2 with bạn in it . I can wait to see bạn again in the 3 ghostbustes. đã đăng hơn một năm qua