Damon/Elena and Nate/Serena Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-8 của 8

Nutika đã đưa ý kiến …
link vote Delena. Please! đã đăng hơn một năm qua
smckinlay2 đã đưa ý kiến …
delena and serenate <3 đã đăng hơn một năm qua
aepink05 đã đưa ý kiến …
link

delena and Brucas spot(: đã đăng hơn một năm qua
serenateaddict đã bình luận…
sure..ill tham gia hơn một năm qua
xoxoGG115 đã đưa ý kiến …
these are my 2 fav couples.. now if only thêm people would join!! LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
aepink05 đã bình luận…
haha mine too! and yes we need thêm fans(: hơn một năm qua
Isabellaaa đã đưa ý kiến …
delena and serenate ftw! đã đăng hơn một năm qua
NateHeartSerena đã đưa ý kiến …
If bạn tình yêu Damon support him!!! link đã đăng hơn một năm qua
kikuska414 đã đưa ý kiến …
tình yêu the spot!!! đã đăng hơn một năm qua
serenateaddict đã đưa ý kiến …
xin chào GUYS! YOU'RE WELCOME HERE IF U tham gia đã đăng hơn một năm qua
lailalove đã bình luận…
u 2 think of making a banner hơn một năm qua
bright_angel đã bình luận…
Welcome! hơn một năm qua