Daenerys Targaryen Updates

a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen || Leave My Body cách đây một tháng 1 by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: (GoT) Daenerys Targaryen | My Reign Is Over cách đây 2 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: daenerys targaryen | jenny of oldstones cách đây 6 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: daenerys targaryen | jenny of oldstones cách đây 6 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen No time to die cách đây 7 tháng by CandiceBorgia
a wallpaper đã được thêm vào: Daenerys Targaryen cách đây 7 tháng by aundomiel
an icon đã được thêm vào: Daenerys cách đây 8 tháng by Bibi69
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen & Lizzie Saltzman || Don't Be Mad cách đây 10 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Jon and Daenerys: A Song of Ice and ngọn lửa, chữa cháy (Game of Thrones, Jon and Daenerys Scenes) cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: (GoT) Daenerys Targaryen || Fallen Queen cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: (GoT) Daenerys Targaryen || The Last Dragon cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a comment was made to the poll: What do bạn like about Daenerys? cách đây 11 tháng by AudreyFreak
a comment was made to the poll: ** Potential Spoiler ** cách đây 11 tháng by AudreyFreak
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen | Fight Song hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: horns like a devil / Daenerys Targaryen hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: daenerys targaryen | shattered hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: daenerys targaryen - the archer hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen | Remembrance hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen ◁ Believer hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: You're a memory - Team Daenerys hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen | In the end hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: ❖ daenerys targaryen | paralyzed hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: ❝Yellow Flicker Beat❞ Daenerys Targaryen | Game of thrones hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen || Survivor hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: daenerys targaryen; lovely [season 8] hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: (GoT) Daenerys Targaryen // The Dragon Wrath hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen - Ready hoặc not [+8x5] hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen I Let it Be Fear [8x05] hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen | Monster You've Made Me hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen I Forever May bạn Reign [+8x06] hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen II The dragon Queen [+8x06] hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen | The girl who Mất tích herself. hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: daenerys targaryen | all alone. hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen I was here +8x06 hơn một năm qua by CandiceBorgia
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen • Be A Dragon [+8x05] hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen | The Iron ngôi vua, ngai vàng hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen | The Queen We Chose hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen || Crown hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen || BURN THEM ALL hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen I Burn Them All [8x05] hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen | Mother Of Những câu chuyện về rồng hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen | Control [Halsey] hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen - lwymmd hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen || I'm not my father [+8x06] hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen | Yellow Flicker Beat hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen | Looking Too Closely [+8x05] hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen // LIGHT 'EM UP [+8x05] hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Forever May bạn Reign || Daenerys Targaryen hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen | fallen dragon [8x06] hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen | you've woken the dragon [8x05] hơn một năm qua by Piu95