Converse Do U Like Da Clear Converse?

Pick one:
yes! i tì nh yê u them!!!
yes! i tình yêu them!!!
nah, i prefer the regular ones
nah, i prefer the regular ones
there r clear converse?!
there r clear converse?!
thê m hoặ c less
thêm hoặc less
 Nayeli53 posted hơn một năm qua
view results | next poll >>
save