Converse Girls Updates

a comment was made to the poll: what color of Converse u preffer????? hơn một năm qua by Clau2009btr
a poll đã được thêm vào: which màu hồng, hồng Converse would u prefer hơn một năm qua by lexymzmindless
a comment was made to the poll: high-tops hoặc low-tops hơn một năm qua by HotChica212
a comment was made to the poll: do u like wihte converse?? hơn một năm qua by laura071197
a poll đã được thêm vào: what color of Converse u preffer????? hơn một năm qua by laura071197