trả lời câu hỏi này

Colin O'Donoghue Câu Hỏi

When does Colin come to New York?

I want to see if I can meet him.

 Colin_luva posted hơn một năm qua
next question »