C.N.BLUE Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 11

big smile
snowsaya16 đã đưa ý kiến …
Please tham gia Park shin hye 2013 drama 'Pretty boy tiếp theo door' club!
Here's the link
link đã đăng hơn một năm qua
jamesmaslowmine đã đưa ý kiến …
can bạn PLEASE make an cover and biểu tượng its really annoying đã đăng hơn một năm qua
crying
ANJellLover1 đã đưa ý kiến …
CNBlue's coming to Australia!!! Sadly they're going to Sydney... đã đăng hơn một năm qua
percabeth97 đã đưa ý kiến …
if bạn guys like korean dramas and yonghwa, watch Heartsrings :3 đã đăng hơn một năm qua
percabeth97 đã bình luận…
... O_O i mean HEARTSTRINGS hơn một năm qua
ANJellLover1 đã bình luận…
Yeah, if bạn tình yêu YongHwa, never, ever watch You're/He's Beautiful. He gets 'dumped' like, ten times, it's so sad hơn một năm qua
seneli đã bình luận…
yeah ! u r right . i was sooooooo sad over it .. the ending of he's beautiful would be good if yong hwa had ended up with shin hye hơn một năm qua
aprilynkong đã đưa ý kiến …
... really really tình yêu CNBLUE <3 đã đăng hơn một năm qua
percabeth97 đã bình luận…
yup yup!! >_< hơn một năm qua
LeahNuqui đã đưa ý kiến …
..omg! cnblue are here.. :) đã đăng hơn một năm qua
heart
jamesmaslowmine đã đưa ý kiến …
Min Hyukkkkkkkkkkk My Looves đã đăng hơn một năm qua
big smile
hongkilover01 đã đưa ý kiến …
Hello CN Blue fans! I have made a người hâm mộ spot for the one and only Kang Min Hyuk!! Please tham gia if bạn want!!! đã đăng hơn một năm qua
Zeehah1211 đã đưa ý kiến …
<3I tình yêu bạn GUYS... SARANGHAE.... <3 đã đăng hơn một năm qua
free-dy đã đưa ý kiến …
saranghae.... :) đã đăng hơn một năm qua
gogumalove đã đưa ý kiến …
aisheteru...cnblue <3 đã đăng hơn một năm qua