Club Deportivo Chivas USA Updates

a comment was made to the video: Vamos Chivas U.S.A.! hơn một năm qua by GaryWhite
a video đã được thêm vào: Vamos Chivas U.S.A.! hơn một năm qua by GaryWhite
a link đã được thêm vào: Vamos Chivas U.S.A.! hơn một năm qua by GaryWhite
a comment was made to the video: Chivas U.S.A. - Hasta el Fin! hơn một năm qua by angelica31245
a video đã được thêm vào: Chivas U.S.A. - Hasta el Fin! hơn một năm qua by GaryWhite