Claws (TNT) Updates

a photo đã được thêm vào: Claws - Season 4 Poster - The Last Hustle hơn một năm qua by DarkSarcasm
a video đã được thêm vào: Claws: Season 4 Official Trailer | TNT hơn một năm qua by DarkSarcasm
a link đã được thêm vào: TNT Renews Claws For A Fourth And Final Season hơn một năm qua by HoltNLucy4Ever
a video đã được thêm vào: 3x10 'Finna' Promo hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: Claws 3x09 Promo "Melba Toast" hơn một năm qua by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: 3x08 'What Is Happening To America' Promo hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: 3x07 'Chicken P***y' Promo hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: 3x06 'Fly Like An Eagle' Promo hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: Life Lời khuyên From Niecy hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: 3x03 'Welcome To The Pleasuredome' Recap hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: 3x03 'Welcome To The Pleasuredome' Clip ~ A For Real Date? hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: 3x03 'Welcome To The Pleasuredome' Clip ~ Welcome To Our New Place hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: 3x05 'Zaddy Was A Rolling Stone' Promo hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: Claws 3x04 Promo "Boy, Bye" hơn một năm qua by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: 3x02 'Muscle And Flow' Clip ~ Virginia Gets Promoted hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: 3x03 'Welcome To The Pleasuredome' Promo hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: 3x01 'Just The Tip' Recap hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: 3x01 'Just The Tip' Clip ~ We Had A Deal hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: 3x01 'Just The Tip' Clip ~ They Have A Plan hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: 3x01 'Just The Tip' Sneak Peek hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: Season 3 Overview hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: 'This Season On Claws' Trailer hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: 'Fans Tweeted What?!' Featurette hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: Get Caught Up with Virginia (Recap) hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: Claws 3x02 Promo "Muscle & Flow" This Season On hơn một năm qua by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Claws Season 3 Trailer hơn một năm qua by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Season 3 Promo hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: 'Gangsta' Promo hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: Claws: “Dirty” :30 | TNT hơn một năm qua by DarkSarcasm
a video đã được thêm vào: 2x10 'Breezy' Promo hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: Niecy Nash and Karrueche Tran Surprise Diana Nguyen hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: 2x09 'Til Death' Clip ~ Virginia's Surprise hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: 2x09 'Til Death' Clip ~ Dress Shopping hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: 2x09 'Til Death' Clip ~ Breakdown hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: 2x10 'Breezy' Promo hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: 2x08 'Crossroads' Clip ~ Grown Man hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: Life Thoughts bởi Virginia hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: 2x08 'Crossroads' Clip ~ Desna's Out hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: 2x08 'Crossroads' Clip ~ Bryce Saves Jenn hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: 2x07 'Burn' Clip ~ Arrest hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: 2x07 'Burn' Clip ~ Heist hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: 2x07 'Burn' Clip ~ Car Ride hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: 2x08 'Crossroads' Promo hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: 2x07 'Burn' Promo hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: 2x06 'Double Dutch' Clip ~ Desna hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: 2x06 'Double Dutch' Clip ~ Virginia hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: Queens on Claws ~ Season 1 Recap ~ Glint hơn một năm qua by misanthrope86
a comment was made to the video: 2x05 'Vaginalologist' Clip ~ Bar Fight hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: Queens on Claws ~ Season 1 Recap ~ Burnt hơn một năm qua by misanthrope86
a video đã được thêm vào: 2x05 'Vaginalologist' Clip ~ Bar Fight hơn một năm qua by misanthrope86