tạo phiếu bầu

Classic Disney Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị classic disney số phiếu bầu (1-100 of 2584)
« trước đó   |  tiếp theo »
người hâm mộ lựa chọn: Sunshine47
44%
22%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: mmeBauer
33%
17%
người hâm mộ lựa chọn: DarkSarcasm
50%
30%
hòa!
40%
40%
hòa!
36%
36%
người hâm mộ lựa chọn: PrueFever
63%
25%
người hâm mộ lựa chọn: DarkSarcasm
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: The Three Caballeros (1944)
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Bibi69
67%
22%
người hâm mộ lựa chọn: DarkSarcasm
55%
27%
người hâm mộ lựa chọn: mmeBauer
67%
22%
người hâm mộ lựa chọn: DarkSarcasm
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: mmeBauer
44%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Bibi69
50%
30%
người hâm mộ lựa chọn: DarkSarcasm
43%
29%
người hâm mộ lựa chọn: DarkSarcasm
58%
42%
người hâm mộ lựa chọn: DarkSarcasm
56%
44%
người hâm mộ lựa chọn: DarkSarcasm
70%
20%
người hâm mộ lựa chọn: DarkSarcasm
78%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Bibi69
63%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Sure, that sounds like fun
80%
13%
người hâm mộ lựa chọn: DarkSarcasm
50%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Sure, that sounds like fun
75%
13%
người hâm mộ lựa chọn: misanthrope86
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: DarkSarcasm
44%
33%
hòa!
42%
42%
hòa!
40%
40%
người hâm mộ lựa chọn: DarkSarcasm
86%
14%
người hâm mộ lựa chọn: misanthrope86
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: DarkSarcasm
50%
33%
người hâm mộ lựa chọn: DarkSarcasm
60%
20%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: misanthrope86
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: DarkSarcasm
56%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Bibi69
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: misanthrope86
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: DarkSarcasm
45%
27%
người hâm mộ lựa chọn: misanthrope86
45%
36%
hòa!
36%
36%
người hâm mộ lựa chọn: misanthrope86
70%
30%
người hâm mộ lựa chọn: DarkSarcasm
44%
33%
người hâm mộ lựa chọn: DarkSarcasm
57%
29%
người hâm mộ lựa chọn: BIbi69
67%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Bibi69
58%
25%
người hâm mộ lựa chọn: DarkSarcasm
64%
18%
người hâm mộ lựa chọn: DarkSarcasm
45%
36%
người hâm mộ lựa chọn: DarkSarcasm
44%
33%
hòa!
40%
40%
người hâm mộ lựa chọn: misanthrope86
63%
25%
người hâm mộ lựa chọn: DarkSarcasm
55%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Bibi69
73%
18%
hòa!
38%
38%
người hâm mộ lựa chọn: DarkSarcasm
78%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Bibi69
50%
38%
người hâm mộ lựa chọn: misanthrope86
43%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Bibi69
50%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Bibi69
50%
40%
người hâm mộ lựa chọn: DarkSarcasm
50%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Bibi69
46%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
95%
5%
người hâm mộ lựa chọn: misanthrope86
50%
20%
hòa!
38%
38%
người hâm mộ lựa chọn: DarkSarcasm
82%
9%
người hâm mộ lựa chọn: Bibi69
36%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Original
56%
44%
người hâm mộ lựa chọn: Yes, that sounds lovely!
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Nàng tiên cá
32%
26%
người hâm mộ lựa chọn: A Dream Is a Wish Your tim, trái tim Makes
44%
28%
người hâm mộ lựa chọn: ROBIN WILLIAMS - THE GENIE (ALADDIN)
ROBIN WILLIAMS - THE GENIE...
63%
ROWEN ATKINSON - ZAZU ( THE...
13%
người hâm mộ lựa chọn: The Hunchback of Notre Dame
The Hunchback of Notre Dame
28%
Pocahontas
22%
người hâm mộ lựa chọn: song: The vòng tròn of Life
46%
20%
người hâm mộ lựa chọn: character: Alice
38%
31%
người hâm mộ lựa chọn: movie: The Lion King
54%
20%
người hâm mộ lựa chọn: song: Once Upon a Dream
54%
17%
người hâm mộ lựa chọn: character: Lady
30%
27%
người hâm mộ lựa chọn: song: Part of Your World
58%
19%
người hâm mộ lựa chọn: song: A Whole New World
71%
14%
người hâm mộ lựa chọn: movie: Hercules
31%
21%
người hâm mộ lựa chọn: duo: Ariel & Eric
63%
23%
người hâm mộ lựa chọn: song: Poor Unfortunate Souls
50%
20%
người hâm mộ lựa chọn: duo: Tarzan & Jane
47%
37%
người hâm mộ lựa chọn: duo: Meeko & Flit
52%
15%
hòa!
45%
45%
người hâm mộ lựa chọn: duo: Jacques & Gus
38%
27%
người hâm mộ lựa chọn: song: Out There
42%
33%
người hâm mộ lựa chọn: character: cá bơn, bồ câu
39%
29%
người hâm mộ lựa chọn: duo: Mufasa & Sarabi
59%
22%
người hâm mộ lựa chọn: song: Under the Sea
54%
29%
người hâm mộ lựa chọn: song: I'll Make a Man Out of bạn
54%
27%
người hâm mộ lựa chọn: group: The Mice (Cinderella)
56%
32%
người hâm mộ lựa chọn: movie: Beauty and the Beast
68%
21%
người hâm mộ lựa chọn: group: The Daughters of Triton
31%
27%
người hâm mộ lựa chọn: character: Bambi
45%
27%
người hâm mộ lựa chọn: song: Zero to Hero
55%
20%
người hâm mộ lựa chọn: character: Lọ lem
42%
33%
người hâm mộ lựa chọn: character: Scar
39%
25%
người hâm mộ lựa chọn: character: Megara
62%
15%
người hâm mộ lựa chọn: character: Peter Pan
50%
33%
người hâm mộ lựa chọn: character: hoa nhài
63%
15%