CL Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 13

DaniellelovesBB đã đưa ý kiến …
yay i just earned my dedicated medal!:} đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã đưa ý kiến …
CL is amazing!:} đã đăng hơn một năm qua
leemin-nam_08 đã đưa ý kiến …
CL 싸움 !!!! đã đăng hơn một năm qua
heart
MonsterPrincess đã đưa ý kiến …
Normally I don't like rap but she's awesome! ^o^ đã đăng hơn một năm qua
CielXlizzy19 đã bình luận…
I KNOW RIGHT. xD hơn một năm qua
Rose_The_Fabu đã đưa ý kiến …
She is my favorite! đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã đưa ý kiến …
wow đã đăng hơn một năm qua
cake
robobot14 đã đưa ý kiến …
HAPPY BIRTHDAY CL!!! đã đăng hơn một năm qua
cake
YushiGirl đã đưa ý kiến …
Happy birthday CL ♥ đã đăng hơn một năm qua
cake
KippyGirl đã đưa ý kiến …
Happy birthday CL! đã đăng hơn một năm qua
clde2ne1 đã đưa ý kiến …
CL the best ^^ đã đăng hơn một năm qua
kaymary đã đưa ý kiến …
sorry :( đã đăng hơn một năm qua
tongue
rorovipz đã đưa ý kiến …
CL is the best leader in Kpop đã đăng hơn một năm qua
sweetrevy đã đưa ý kiến …
Why this club is "dead"? Life !We ​​are talking about the great CL!!! đã đăng hơn một năm qua
noshen đã bình luận…
maybe we should call a doctor........it's rlly dead hơn một năm qua
kaymary đã bình luận…
sorry hơn một năm qua